logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 182033(12) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
Poverená riadením: Mgr. Veronika Hrošová

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 907 631 692

Aktivity - Školský rok 2019/2020  September 2019  • 2.9. - slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020
  • 6.9. - 13. Komnata - vernisáž výstavy prác klientov domovov sociálnych služieb a špeciálnych zariadení zo Žilinského kraja, v Makovickom dome


Október 2019

  • 16.10. - dopravný deň v RCA
  • 28.10.- pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, sme si pripravili krátky kultúrny program pre našich starých rodičov. V programe vystúpili deti zo SMŠ, žiaci zo SZŠ, klienti Súkromnej praktickej školy a klienti Špec. zariadenia. Program obohatili seniori zo skupiny Ruty-Šuty

November 2019
  • 20.11. - nás navštívilo spoločentstvo mladých ľudí s projektom Godzone a  pre naše deti si pripravili krátky kultúrny program v rámci, ktorého zaspievali detské gospelové pesničky


December 2019

  • 3.12. - prevzatie sladkostí od detí z CZŠ Dobrého pastiera v rámci zbierky na mikulášske balíčky pre naše deti
  • 5.12. - naši priatelia zo Seniorklubu Priatelia Žilina nás navštívili s krátkym mikulášskym programom a rozdali mikulášske balíčky pre našich žiakov a klientov
  • 19.12. - Vianočná kapustnica zamestnancov RCA


Január 2019

  • 31.1. -  odovzdávanie polročného vysvedčeniaFebruár 2020

  • 21.2. - tradičný karneval v regionálnom centre autistov
© 2020 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie