logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 989766(15) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2014/2015

September 2014
 • 2.9. - slávnostné zahájenie školského roku 2014/2015
 • 3.9. - vernisáž výstavy výtvarných prác a výrobkov klientov špeciálnych škôl a DSS v Makovického dome Žilina
 • 26.9 - účasť na Majstrovstvách Slovenskej republiky žiakov špeciálnych základných škôl v stolnom tenise Bytča
 • 26.9. - ďakujeme firme Skanska SK a.s.  za pomoc pri strihaní kríkov v areáli nášho zariadenia


Október 2014
 
 • 3.10. - sme si pripomenuli Svetový deň zvierat
 • 22.10.  -  pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci navštívili školskú knižnicu a vyrobili si záložku do knihy
 • 27.10. - Október - mesiac úcty k starším -  pri tejto príležitosti sme si kultúrnym programom uctili starých rodičov našich žiakov. Krátka pasáž tancov a recitácie potešila srdcia všetkých zúčastnených. Aj tento rok nás prišli obohatiť krátkym country číslom zo Senior klubu priateľov a ich tanečnou skupinou Ruty - Šuty
 • 31.10.2014 - supervízia pre zamestnancov Špecializovaného zariadenia pre osoby s autizmom


November 2014
 
 • 20.11. - odovzdanie ceny ministra školstva žiakovi SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom Romanovi Beňovi - medailu Jána Amosa Komenského za výnimočný výtvarný talent

December 2014
 • 5.12. - Mikuláš v RCA
 • 9.12. -  sme privítali tím pracovníkov z Asociácie konceptu Snoezelen ČR pod vedením Renáty Filatovej
 • 17.12. - Vianočná kapustnica zamestnancov RCA


Január 2015
 
 • 29.1. - umeleckým zážitkom nás potešili 29. januára študenti Konzervatória Žilina pod vedením Mgr. art. Dušana Vrúbela

Február 2015
 
 • 11.2. - v zariadení RCA sa uskutočnil Fašiangový karneval

Marec 2015
 
 • 19.3. -  pri príležitosti „Marec – mesiac knihy“ sa uskutočnilo posedenie v našej školskej knižnici na tému „Krtko a jeho dobrodružstvá“
 • 20.3. - jarná lyžovačka klientov ŠZ a žiakov školy na Martinských holiach
 • 27.3. - pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutočnilo posedenie učiteľov a zamestnancov RCA
 • 30.3., - pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme sa uskutočnil v Regionálnom centre autistov deň otvorených dverí, spojený s kultúrnym programom
 • 31.3. - v rámci modrej kampane (Vysvieťme to na modro!) v dňoch od 31. marca do 2. apríla zorganizovala SPOSA – ŽR exkurziu na Budatínsku vežu. Žiaci školy a klienti ŠZ s rodičmi mali možnosť nahliadnuť do interiéru Budatínskej veže a dozvedieť sa zaujímavé informácie o Budatínskom zámku


Apríl 2015

 • 13.4. - exkurzia žiakov do cukrárne Evellin, náhľad do výrobného procesu
 • 22.4. - bowling klientov Špecializovaného zariadenia

Máj 2015
 • 14.5. - sa uskutočnil V. ročník tradičného Benefičného koncertu RCA v Žilinskom konzervatóriu
 • 21.5. - výlet do Zoo Bojnice elokovaných pracovísk Čadca a Malá Prahaň


Jún 2015
 • 1.6. - pri príležitosti MDD sme pripravili pre klientov ŠZ a žiakov školy športový deň, odmeny a uvarili sme guláš
 • 3.6. - koncoročný výlet žiakov IV. triedy
 • 8.6. - koncoročný výlet Praktickej školy a II. triedy ZŠ, Sklársky skanzen vo Valaskej Belej
 • 23. 6. - v Makovickom dome sa uskutočnil VIII. ročník výstavy Svet očami autistov
 • 24.6. -  Divadlo zo šuflíka nás prišlo potešiť s predstavením Zlatá rybka
 • 26.6. - sa uskutočnil splav Váhu na raftoch
 • 26.6. - slávnostné odovzdávanie vysvedčení a ukončenie školského roka 2014/2015
 • 30.6. - slávnostné posedenie zamestnancov Regionálneho centra autistov pri príležitosti ukončenia šk. roka 2014/2015

Júl 2015
 
 • 16. - 17.. - skupinová supervízia zamestnancov Špecializovaného zariadenia v Dolnej Krupej
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie