logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 330979(2) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
Riaditeľka: PhDr. Janka Marková, PhD.

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 41 72 411 28

Regionálne centrum autistov Žilina

       

Zriaďovateľ

 •      PaedDr. Beáta Matušáková



    Regionálne centrum autistov Žilina
                 Do Stošky 8
                010 04 Žilina
- Bánová

                                                                                                                                                                          


       b.matusakova@azet.sk



            041 72 411 28

       0905 646 091, 0910 699 183




 • SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom


Zvětšit mapu



          +

Zriaďovateľ

 • PaedDr. Beáta Matušáková




   SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom
           Do Stošky 8
           010 04 Žilina
- Bánová

                                                                                                                                                                          

       b.matusakova@azet.sk

 

 • Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

  Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN (BIC): SK19 0900 0000 0051 0761 0127 (GIBASKBX)



    041 72 411 28

    0905 646 091, 0910 699 183



 

 • Elokované pracovisko Čadca


Zväčšiť mapu



   +


Zriaďovateľ
 • PaedDr. Beáta Matušáková


         SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom
                Hviezdoslavova 1699
                022 01 Čadca




         b.matusakova@azet.sk



Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

  Slovenská sporiteľňa, a.s.


IBAN (BIC): SK19 0900 0000 0051 0761 0127 (GIBASKBX) 




        041 72 411 28

     0905 646 091, 0910 699 183


                                                                                                                                                                                               

 

 • Súkromná praktická škola


Zväčšiť mapu



         +


Zriaďovateľ

 • PaedDr. Beáta Matušáková


 
    Súkromná praktická škola
             Do Stošky 8
            010 04 Žilina
- Báno

                                                                                                                                                                          

    praktickáskolaza@gmail.com

 

 • Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

  Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN (BIC): SK08 0900 0000 0051 0760 8385 (GIBASKBX)



      041 72 411 28




 

 • Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom


        +

Zriaďovateľ
 • OZ Detská komunita

PaedDr. Beáta Matušáková


           Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
                      Do Stošky 8
                     010 04 Žilina
- Bánová

 
                                                                                                                                                                        

                 b.matusakova@azet.sk


 • Platby - bankové spojenie POBYT

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001 (KOMASK2X)





    041 72 411 28

    0905 646 091, 0910 699 183



   

 • Elokované pracovisko Žilina

                   
          +                                                                                                             +


                

Zväčšiť mapu



Zriaďovateľ
 • PaedDr. Beáta Matušáková


      Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom                                                      
            Ul. Ambra Pietra 13
            010 01 Žilina



       b.matusakova@azet.sk






                      


 

Zamestnanci Regionálneho centra autistov Žilina - Bánová



Riaditeľ a zriaďovateľ školy

 • PaedDr. Matušáková Beáta

Poverená zastupovaním SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom
 • Mgr. Čičková Eva

Poverená vedením Súkromnej praktickej školy
 • PhDr. Marková Janka, PhD.




Pedagogickí zamestnanci - špeciálni pedagógovia

 • Mgr. Backová Martina (elokované pracovisko MŠ Čadca)
 • Mgr. Bineková Eva
 • Mgr. Cyprichová Barbora (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
 • Mgr. Čičková Eva
 • Mgr. Durajová Lucia ( špeciálny pedagóg, el. pracovisko SZŠ Čadca - poverená vedením el. pracovísk v Čadci)
 • Mgr. Ďurkovská Katarína (elokované pracovisko A. Pietra, Žilina)
 • Mgr. Gavlásová Martina (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
 • Mgr. Hrošová Veronika (Súkromná praktická škola)
 • Mgr. Chodelková Zuzana
 • Mgr. Machynová Katarína
 • PhDr. Marková Janka, PhD. (riaditeľka školy - Súkromná praktická škola)
 • PaedDr. Remišová Gabriela
 • Mgr. Znášiková Tatiana


Pedagogickí asistenti

 • Mgr. Demianová Zuzana
 • Mgr. Hrubá Katarína
 • Bc. Kortiš Stanislav
 • Lukačovičová Daniela (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
 • Mgr. Martiniaková Kristína ( elokované pracovisko MŠ Čadca)
 • Mgr. Matušáková Erika
 • PhDr. Michulková Anna (Súkromná praktická škola)
 • Šindel Branislav (Súkromná praktická škola)


Nepedagogickí zamestnanci

 • Kleinová Anna (elokované pracovisko Ul. Ambra Pietra 13)
 • Kršíková Darina
 • Kulinová Viera


 Súkromé centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Psychológ

 • Mgr. Hreusová Barbora
 • Mgr. Vajdová Lenka

  Špeciálni pedagógovia
 • Mgr. Bineková Eva (špeciálny pedagóg)
 • PaedDr. Remišová Gabriela  (špeciálny pedagóg)
 • Mgr. Znašiková Táňa - poverená vedením (špeciálny pedagóg, logopéd)


Vychovávatelia - Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom

 • Mgr. Barčíková Dušana (poverená vedením ŠZ)
 • Mgr. Bednárová Lucia ( elokované pracovisko A. Pietra, Žilina)
 • Mgr. Dorčík Peter (liečebný pedagóg)
 • Bc. Gálik Ján
 • Bc. Gallová Iveta
 • Mgr. Hrošová Veronika
 • Mgr. Hrubá Katarína
 • Bc. Kortiš Stanislav
 • Palárcová Alena
 • Mgr. Remiš Marián
 • Varnaiová Martina
 • Mgr. Zadňanová Barbora


Externí zamestnanci

 • Gašparová Lenka - liečebný masér
 • MUDr. Monošík Marek (stomatológ)
 • Prôčka Milan, Mt. (fyzioterapeut)
 • PaedDr. Špániová Melánia (liečebný pedagóg)
© 2018 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor