logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 1006219(8) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2009/2010

jún 2010

 • 10. 06. 2010 - pre žiakov a klientov Regionálneho centra autistov bol v Žiline - Bánovej zorganizovaný „Dopravný deň“, ktorý bol úspešne zrealizovaný aj za pomoci príslušníkov dopravnej polície. Dopravný deň bol zameraný hlavne na dodržiavanie bezpečnosti na cestách a toleranciu všetkých účastníkov dopravnej premávky. S asistenciou vychovávateľov, pedagógov a policajta sa žiaci a klienti s autizmom, na simultánnom dopravnom ihrisku, učili správne a bezpečne dodržiavať dopravné predpisy, značky a správne reagovať na svetelné označenie na semafore. Dopravné ihrisko je vybavené svetelnou signalizáciou, dopravnými značkami a samozrejme aj dopravnými prostriedkami (bicykle, autíčka, trojkolky, kolobežky). Pre spestrenie mali deti s autizmom možnosť posedieť si na policajnej motorke alebo v policajnom aute. Na dopravný deň boli prizvatí aj rodičia detí a dospelých s autizmom.
 • 28. 06. 2010 - uskutočnil sa jednodňový výlet do Terchovej, ktorého sa okrem klientov a vychovávateľov Špecializovaného zariadenia zúčastnili aj rodičia. Hlavným cieľom výletu bola menej náročná turistika v prírode, spojená s pozorovaním prírody, zbieraním rastlín a kvetov, hrami a relaxáciou. Finančné prostriedky na realizáciu výletu získalo Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom z prostriedkov ŽSK. Vďaka tejto dotácii sa mohol výlet nielen uskutočniť, ale mohlo sa pre zúčastnených zabezpečiť aj občerstvenie, kreatívne odmeny a športové potreby.
 • 29. 06. 2010 - prebehla v ZOC MAX Žilina deinštalácia výstavy fotografií „Autizmus očami umelcov“ . Celá výstava bola presunutá do budovy Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej, kde bude inštalovaná v interiéry.
 • 30. 06. 2010 - konalo sa slávnostné odovzdávanie Pochvalných listov, sladkých odmien a prezentov pre všetkých klientov Špecializovaného zariadenia pre osoby s autizmom, a to pri príležitosti ukončenia školského roka.

máj 2010

 • 20. 05. 2010 - na Hlinkovom námestí sa konala akcia Waterball, ktorú každoročne organizuje spoločnosť SPOSA pri príležitosti Medzinárodného dňa informovanosti o autizme. Súčasťou akcie je aj verejná zbierka, výťažok ktorej je využitý pre potreby osoby s autizmom a ich rodín. Akcia je zameraná na šírenie osvety a informovanosti o probléme autizmu. Zúčastnení si mohli, vstupom do priesvitného balónu, na chvíľu vyskúšať ako sa cíti človek s autizmom medzi ľuďmi - pochopiť jeho vnímanie vonkajšieho sveta a pre nás jednoduchej komunikácie.
 • 26. 05. 2010 - v priestoroch kongresovej sály ŽSK sa konal výklad Zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorého sa za Špecializované zariadenie zúčastnila Mgr. Grenčíková Andrea. 
 • 27. 05. 2010 - v Bánovej sa konal seminár spoločnosti SPOSA, ktorý nadväzoval a informoval o projekte o „Nič o nás nesmie byť bez nás“ a študijnom pobyte zástupcov spoločnosti SPOSA - rodičov detí s autizmom v Nórsku. Hlavným cieľom projektu je podpora práv autistických osôb, zamedzenie sociálneho vylúčenia rodín s autistickým členom a sociálne včlenenie osôb s autizmom. Počas študijného pobytu mali návštevníci možnosť navštíviť zariadenia a inštitúcie, čo im rozšírilo obzor v oblasti starostlivosti a uplatnenia osôb s autizmom. Semináru sa za RCA zúčastnili PaedDr. Matušáková Beáta a Mgr. Grenčíková Andrea.

apríl 2010

 • 09. 04. 2010 -  v ZOC MAX sa otvárala výstava fotografií „Autizmus očami umelcov“. Vernisáž výstavy bola spojená s akciou, ktorú organizovalo vedenie ZOC MAX. Výstava bude v priestoroch obchodného domu MAX do konca mesiaca máj 2010.
 • 13. 04. 2010 - v prietoroch RCA Žilina - Bánová sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“, ktorý sa organizuje každoročne, a to pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme. Návštevníci RCA si mohli prezrieť nielen priestory, ale nahliadnuť aj do samotnej práce pedagógov a vychovávateľov, ktorí pracujú s osobami s autizmom. Pri príležitosti Dňa otvorených dverí prijal pozvanie aj spisovateľ Ondrej Nagaj, ktorý predstavil pár svojich nových knižných titulov. V priestoroch RCA boli vystavené výrobky, ktoré za asistencie vychovávateľov vyrobili deti a dospelí s autizmom; tieto si bolo možné zakúpiť.
 • 16. 04. 2010 - v koncertnej sále Žilinského konzervatória sa konal Benefičný koncert, ktorý zamestnanci RCA Žilina - Bánová zorganizovali taktiež pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme. Partnerom tohto podujatia bolo Žilinské konzervatórium, ale aj spoločnosť SPOSA-ŽR. Na benefičnom koncerte vystúpili interpreti V8 Band, Tomáš Bezdeda, DAIRA a Big Band Konzervatória Žilina - všetci bez nároku na honorár. Celým programom sprevádzala a moderovala p. Strelcová Ivana. Vstupné na koncert bolo dobrovoľné a výťažok bude využitý na vzdelávanie a potreby pre osoby s autizmom.

marec 2010

 • v priebehu mesiaca marec sa pri príležitosti „Marec - mesiac knihy“ konala v priestoroch Regionálneho centra autistov výstava kníh.
 • zamestnanci a klienti Špecializovaného zariadenia pre osoby s autizmom sa spoločne podieľali na príprave veľkonočnej výzdoby - rôzne techniky zdobenia kraslíc, príprava jarnej výzdoby na okná a príprava veľkonočných pozdravov.

február 2010

 • 16. 02. 2010 - v priestoroch Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej sa konal fašiangový karneval. Deti a dospelí s autizmom si, v spolupráci s pedagógmi, vychovávateľmi a rodičmi,  pripravili zaujímavé masky a kostými. Medzi zúčastnenými nechýbal kostýmy Indiána, futbalistu, muchotrávky, princeznej, záhradníka, piráta, lekára, .... Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené občerstvenia a samozrejme aj sladká odmena. Okrem zamestnancov a klientov sa na karnevale zúčastnili rodičia. 
 • 22. 02. -  28. 02. 2010 - bola prevádzka Špecializovaného zariadenia pre osoby s autizmom a Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom zatvorená, z dôvodu jarných prázdnin.

január 2010

 • 18. 01. 2010 - v priestoroch Krajského kultúrneho strediska v Žiline (Makovického dom) sa konala vernisáž výstavy výtvarných prác detí a dospelých s autizmom pod názvom „Svet očami autistov IV.“. Výstava bola sprístupnená širokej verejnosti do konca mesiaca január 2010. Regionálne centrum autistov takto každoročne prezentuje práce osôb s autizmom a tým dáva možnosť nazrieť do zmýšlania a vnímania sveta týchto ľudí. 
 • 21. 01. 2010 - pripravili zamestnanci Regionálneho centra autistov v Žiline pre klientov s autizmom spločnú sánkovačku a stavanie snehuliaka.
 •  
  28. 01. 2010 - navštívili Regionálne centrum autistov v Žiline - Bánovej študenti z Konzervatória v Žiline a prezentovali zaujímavý koncert, kde sa vystriedala prezentácia viacerých hudobných nástrojov. Tento hudobný blok bol veľmi zaujímavým spestrením muzikoterapie, ktorá je klientom s autizmom v zariadení pravidelne sprostredkovávaná. Vzhľadom na úspech tejto akcie bola navrhnutá aj ďalšia spolupráca so študentmi Konzervatória v Žiline.

december 2009

 • 07. 12. 2009 - bola pre klientov RCA Žilina - Bánová pripravená návšteva Mikuláša a anjela, spojená s rozdávaním mikulášskych balíčkov. O spestrenie tohto programu sa postarali študenti gymnázia v Žiline, ktorí si na túto príležitosť pripravili dramatizáciu rozprávky  „Snehulienka a sedem trpaslíkov“.
 • 21. 12. 2009 - v priestoroch RCA v Žiline - Bánovej sa konala spoločná vianočná kapustnica, na ktorej sa zúčastnili všetci zamestnanci Regionálneho centra autistov v Žiline a pozvaní hostia - sponzori a priatelia tohto zariadenia.
 • 22. 12. 2009 - v priestoroch RCA v Žiline - Bánovej sa konala besiedka alebo posedenie pri vianočnom stromčeku. Táto spoločná akcia bola spojená s krátkym hudobným vystúpením a dramatizáciou piesne, ktoré si pripravili deti a dospelý s autizmom. Posedenie pri stromčeku bolo spestrené aj spoločným spevom vianočných piesní. Okrem detí a dospelých s autizmom a zamestnancov RCA sa na na tejto akcii zúčastnili aj rodičia klientov.

november 2009

 • 02. 11. 2009 - v priestoroch RCA Žilina – Bánová,  za asistencie doktorantov z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, sa získavali od všetkých klientov s autizmom a ich rodinných príslušníkov vzorky (stery ústnej dutiny a skenovanie dlaní oboch rúk) ako podklad k výskumu, ktorý sa koná pod vedením Doc. Ostatníkovej. Výskum je zameraný na vplyv testosterónu na funkcie mozgu - ako jedna z príčin vzniku autizmu, dokazovanie teórie hypermužského mozgu a vysokej hladiny testosterónu u detí s autizmom. Skenovanie dlaní oboch rúk sa realizovalo z dôvodu odlišnej proporcie vzrastu niektorých prstov v porovnaní s bežnou populáciou. O výsledkoch výskumu budú všetci oboznámení.
 • 05. 11. 2009 - RCA Žilina - Bánová zakúpilo nový schodlez pre imobilných klientov. Týmto spôsobom došlo k skvalitneniu práce s imobilnými klientami a debarierizácii zariadenia. Prostriedky na zakúpenie schododlezu zariadenie získalo z čiastočne z vlastných prostriedkov (darovanie 2%-tnej dane) a vďaka finančnej pomoci od spoločnosti SPOSA Žilina.
 • 12. 11. 2009 - v priestoroch RCA Žilina sa piekli koláče a slané pečivo na vernisáž výstavy „Autizmus očami umelcov“. Do pečenia sa zapojili klienti DSS Život spolu, za asistencie vychovávateľov, v rámci krúžku „Šikovné ruky“ a zamestnanci T-com Žilina, ktorí okrem finančnej pomoci aj touto formou podporili toto podujatie - výstavu fotografií.
 • 16. 11. 2009 - v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja sa konala vernisáž - otvorenie výstavy fotografií detí a dospelých s autizmom. Výstava vznikla na základe projektu Občianskeho združenia Detská komunita pod názvom „Autizmus očami umelcov“. Spoluprácu v projekte prijali štyria profesionálni fotografi, vďaka ktorým vznikli, v priebehu niekoľko mesiacov, zaujímavé momenty a zábery. Ako pamiatka na túto zaujímavú akciu  bolo niekoľko kusov fotokníh s fotografiami a výrokmi ľudí, ktorým svet a život osôb s autizmom nie je ľahostajný. O príjemnú atmosféru vernisáže sa postarala swingová skupina V8 band a spevák Tomáš Bezdeda.
 • 24. 11. 2009 - v priestoroch RCA Žilina sa konala prednáška v oblasti dentálnej prevencie pod názvom „Zdravý úsmev a autistické dieťa“. Prednášku realizoval Dr. Marek Monošík a bola určená nielen pre zamestnancov RCA Žilina, ale aj pre rodičov detí s autizmom.
 • 30. 11. 2009 - v priestoroch kongresovej sály ŽSK sa konala medzinárodná konferencia „Autizmus a otázky súčasnej praxe“, ktorú zorganizovalo RCA Žilina pod záštitou predsedu ŽSK. Na konferencii sa svojimi príspevkami prezentovalo 11 odborníkov v oblasti autizmu zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Súčasťou konferencie bola výstava fotografií „Autizmus očami umelcov“ ako aj video prezentácia a osobná návšteva Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej.

október 2009

 • 06. 10. 2009 - navštívil klientov Regionálneho centra autistov spevák Tomáš Bezdeda, ktorý je „tvárou“ tohto zariadenia. Pre deti si pripravil, v rámci muzikoterapie, pár svojich piesní..
 • V priebehu mesiaca prebiehala výroba reprezentačných predmetov k výstave fotografií detí a dospelých s autizmom, ktorá je „finálnym produktom projektu "Autizmus očami umelcov" a uskutoční sa v mesiaci november.
 • 29. 10. 2009 - sa uskutočnila pracovná porada všetkých zamestnancov Regionálneho centra autistov v Žiline – Bánovej a pedagogická porada zamestnancov Domova sociálnych služieb Život spolu pre deti a dospelých s autizmom.
 • 29. - 30. 10. 2009 - bola prevádzka Domova sociálnych služieb Život spolu pre deti s autizmom a Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom zatvorená, z dôvodu jesenných prázdnin.

september 2009

 • 02. 09. 2009 - sa v priestoroch RCA Žilina - Bánová konalo slávnostné otvorenie školského roku, na ktorom boli prítomní aj rodičia klientov. Po úvodnom privítaní boli rodičia oboznámení so zmenami v zariadení a o pripravovaných akciách na nový školský rok.
 • 08. 09. 2009 sa klienti DSS Život spolu pre deti a dospelých s autizmom spolu s vychovávateľmi zúčastnili na zbere jesenných plodov - gaštany, žalude a farebné listy budú použité na výzdobu interiéru zariadenia.
 •  V priebehu mesiaca boli klienti Domova sociálnych služieb Život spolu zapájaný do jesennej výzdoby interiéru zariadenia, ktoré si za asistencie vychovávateľov vyzdobili. Výroba tekvíc, šarkanov a ozdobných kytíc z jesennou tematikou bola nielen  spríjemnením, ale plnila aj úlohy arteterapie a pracovnej terapie.
 • 18. 09. 2009 - sa v priestoroch Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej konalo bábkové divadlo. V spolupráci s Komorným divadlom „Bez opony“ PORTÁL z Prešova bolo pre všetkých klientov RCA zorganizované predstavenie pod názvom „O troch grošoch“.
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie