logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 989763(11) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2010/2011


jún 2011

 • 01. 06. 2011 - MDD –  Dopravný deň realizovaný vďaka projektu „Hrou proti dopravným nehodám“ za účasti dopravnej polície.
 • 02. 06. 2011 - prevzatie ceny „Čestné uznanie“ v súťaži Žilina – moje mesto. Cenu získal žiak SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Samuel Harzek.
 • 06. 06. 2011 - vernisáž a prevzatie ceny vo výtvarnej súťaži „Zdravie očami detí“ Krankas. Zúčastnení klienti: Chabroň, Veselický, Mrmusová, Horniš, Hostačný, Karkošiak, Bujňák.
 • 07. 06. 2011 - stomatologické ošetrenie klientov MUDr. Monošíkom. 
 • 30. 06. 2011 - slávnostné ukončenie školského roku, odovzdávanie vysvedčení, pochvalných listov a odmien žiakom, deťom SZŠ s MŠ a klientom ŠZ.

máj 2011

 • 03. - 17. 05. 2011 - "Svet očami autistov V." - výstava prác detí a dospelých s autizmom v Krajskom kultúrnom stredicku, Žilina - Makovického dom. 
 • 13. 05. 2011 - pri príležitosti "Dňa matiek" odovzdávali klienti  Regionálneho centra autistov v Žiline vlastnoručne zhotovené darčeky svojim  najbližším.
 • 30. 05. - 03. 06. 2011 - výstava "Slnko v duši" v Mestskom divadle, Žilina.  Vernisáž sa konala 30. 05. o 11,00 hod.. Organizátorom bol KŠU a Únia žien Žilina.

apríl 2011

 • 01. 04.2011 -  v našom zariadení vystúpil divadelný súbor Makovice s hrou Indiánska rozprávka.
 • 05. 04. 2011 - ďalšie stomatologické ošetrenie našich klientov Regionálneho centra autistov MUDr. Monošíkom.
 • 07. 04. 2011 - "Deň otvorených dverí" v Regionálnom centre autistov, v Žiline - Bánovej pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme. Nechýbala kultúrne predstavenie, prezentácia priestorov SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a ŠZ pre osoby s autizmom a výstava výtvarných prác, výrobkov z keramickej dielne a iných tvorivých krúžkov s možnosťou zakúpenia
 • 29. 04. 2011 - o 17:00 hod. sme usporiadali v spolupráci so spoločnosťou SPOSA – ŽR a Konzervatóriom Žilina "Benefičný koncert" v novej koncertnej sále Konzervatória Žilina. Účinkovali: Big Band Konzervatória Žilina, Balkansamble, Tomáš Bezdeda a skupina AYA. 

marec 2011

 • 08. 03. 2011 - absolvovali ďalší klienti SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a ŠZ pre osoby s autizmom stomatologické ošetrenie MUDr. Monošíkom. Ošetrenie prebehlo v anestéze priamo v našom zariadení.
 •  
  23. - 24. 03. 2011 - pri príležitosti Marec – Mesiac knihy sme usporiadali knižničné podujatie: „Moja najobľúbenejšia knižka“. Deti a pedagógovia čítali obľúbené príbehy, vyrábali záložky do kníh, kreslili a maľovali na plátno.
 •  
  23. - 25. 03. 2011 - za Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sa zúčastnila Mgr. Znášiková T. II. Poradenských dní v Slovenskej republike s medzinárodnou účasťou.

február 2011

 • Od februára začal  v Regionálnom centre autistov, v Žiline - Bánovej dva krát týždenne pracovať fyzioterapeut pán M. Pročko. Pomaly sa zoznamuje s deťmi, poskytuje im individuálnu masáž a relaxáciu. Poradenstvo, ako eliminovať negatívne prejavy správania u detí prostredníctvom dotykov, jemného tlaku na určité body tela a pod., poskytuje i vychovávateľom a rodičom našich klientov.
 • 09. 02. 2011 - STV natáčala dokument o našom zariadení. Odvysielaný bol v utorok 15. 02. 2011 na STV2.
 • 10. 02. 2011 - študenti žilinského Konzervatória nám pripravili krásny koncert v priestoroch RCA. Poďakovanie študentom za celý kolektív RCA bolo uverejnené v regionálnom Žilinskom Večerníku.
 • 16. 02. 2011 -  konalo sa školenie zamestnancov v autistickom centre Andreas v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 12 zamestnancov SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a ŠZ pre osoby s autizmom.
 • 25. 02. 2011 -  usporiadali sme fašiangový karneval, na ktorom nechýbalo množstvo nápaditých masiek a kostýmov, dobrá hudba a pohostenie ako pre klientov, zamestnancov i rodičov našich detí.

január 2011

 • 10. 01. 2011 - slávnostne sme zahájili nový kalendárny rok v SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a ŠZ pre osoby s autizmom, v Žiline - Bánovej. 
 • 20. 01. 2011 - uskutočnilo sa stretnutie Rady školy, na ktorom sa vyhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky, školské i mimoškolské aktivity a vzdelávanie zamestnancov v prvom polroku školského roku 2010/2011.
 • 27.01.2011 – 29.01.2011 - sa zúčastnili zamestnanci Bc. Pallo V. a Mgr. Barčíková D. prvého výcviku v supervízii.
 • 28. 01. 2011 - slávnostné odovzdávanie polročných vysvedčení v SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom.
 • 31. 01. 2011 - psychomotorický seminár s názvom „Ja a moje hranice“ pripravili pre kolegov zamestnanci Mgr. Dorčík P. a Mgr. Dorčíková D. v spolupráci so psychológom Mgr. Hreusovou B.. Praktický seminár prebehol v čase polročných prázdnin. 

december 2010

 • 01. 12. 2010 - zamestnankyňa ŠZ pre osoby s autizmom Mgr. Balogová Zuzana a zamestnanci SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Mgr. Machynová Katarína, Mgr. Znášiková Tatiana a Bc.Gaňová Veronika sa zúčastnili seminára „Augmentatívna a alternatívna komunikácia“, ktorý bol usporiadaný Regionálnouveterinárnou správou v Žiline – Bánovej.
 • 02. 12. 2010 - cestovali  do Banskej Bystrice Mgr. Balogová Z. a Bc. Gaňová V. prevziať ocenenie za 1. miesto v celoslovenskej súťažnej prehliadke výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. Ocenený bol náš klient Karolko Bujňák. 
 • 6. 12. 2010 - sme  v Regionálnom centre autistov, v Žiline - Bánovej slávili sv. Mikuláša. Deti a pedagógovia pripravili pekný kultúrny program, Mikuláš deti obdaroval balíčkami sladkostí a ovocia. Balíčky boli zakúpené vďaka financiám z projektu, vyhláseného akciovou spoločnosťou Slovak Telekom v septembri 2010, ktorý bol úspešne schválený.
 • 14. 12. 2010 - boli ošetrení ďalší naši klienti  MUDr. Marekom Monošíkom. Zubné ošetrenie bolo opäť v celkovej anestézii.
 • 15. 12. 2010 - Mgr. B.Hreusová, Bc.V.Pallo a Mgr.G.Synáková sa zúčastnili konferencie „Autizmus výzva k interdisciplinárnej spolupráci“ usporiadanej Lekárskou fakultou UK v Bratislave.
 • 21. 12. 2010 - v našom zariadení sme privítali priateľov, sponzorov a rodičov našich klientov na vianočnej kapustnici. Spoločné posedenie so zamestnancami bolo príjemným zahájením nadchádzajúcich vianočných prázdnin.

november 2010

 • 08. - 09. 11. 2010 - Medzinárodnej konferencie „Výchova verzus terapia“ liečebnej pedagogiky, ktorá sa konala v Bratislave, sa zúčastnili naši zamestnanci Mgr. Dorčík Peter a Mgr. Dorčíková Darina.
 • 09. 11. 2010 - MUDr. Monošík za asistencie anesteziológa stomatologickyošetril ďalších našich klientov.              
 • 10. 11. 2010 -  v spolupráci s o. z. SPOSA-ŽR sme navštívili Aquapark v Dolnom Kubíne.  Výlet bol oddychovo – relaxačný a zúčastnili sa ho klienti RCA s rodičmi ako aj pedagógovia SZŠ s MŠ a ŠZ. Škola i Špecializované zariadenie boli v tento deň zatvorené.  
 • 19. 11. 2010 - na odbornom seminári „Vidieť znamená vedieť“, ktorý sa konal v autistickom centre Andreas v Bratislave, naše zariadenie zastupovali psychológ Mgr. Hreusová B. a pani riaditeľka PaedDr. Matušáková Beáta.
 • 25. 11. 2010 - na ďalšom odbornom seminári ADHD a poruchy správania sa  v Kysuckom Novom Meste zúčastnila Mgr. Hreusová B.

október 2010

 • 05. 10. 2010prvý termín  prehliadky a ošetrenia klientov nášho zariadenia v novozriadenej zubnej ambulancii.
 • 08. 10. 2010 - vystúpilo v našom zariadení Bábkové divadlo Žilina s hrou „O múdrej sove.“ Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, bolo ineraktívne a spestrilo nám denný režim v Regionálnom centre autistov.
 • nadviazaná spolupráca s firmou PPG neostala bez úspechu. Zamestnanci tejto firmy nám počas obdobia dvoch týždňov zozbierali množstvo hračiek a knižiek. Tieto Nám osobne podarovali a zaradili do školy i špecializovaného zariadenia.
 • 20. 10. 2010 - pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 25. októbra 2010 sme organizovali podujatie s názvom „Z rozprávky do rozprávky". V čase od 9:30 do 14:00 hod.  v školskej knižnici čítali rozprávky nielen deti, ale i pedagógovia, vychovávatelia a pozvané deti zo ZŠ. Deti počúvali  obľúbenú hudbu, vyrábali záložky do kníh, kreslili  rozprávky a písali slohové práce.
 • 21. 10. 2010 - bola zorganizovaná v Špecializovanom zariadení pre osoby s autizmom  porada rodičov našich klientov. Zvolení boli noví členovia do Rady rodičov ŠZ. Rodičia boli informovaní o realizovaných a pripravovaných aktivitách ŠZ.
 • 22. 10. 2010 - pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme sa zapojili do programu venovaného starým rodičom našich klientov. Starí rodičia mali možnosť nahliadnuť do nášho zariadenia, pozrieť si naše triedy, herňu, telocvičňu, či jedáleň. Videli naše výrobky z hliny, maľované výkresy, pohostili sme ich upečenými koláčmi a teplým čajom. V programe videli svoje vnúčatá spievať, tancovať, recitovať a hrať na hudobné nástroje. Každý starý rodič dostal od svojho vnúčaťa jabĺčko. Na akciu bola pozvaná i regionálne televízia Patriot.  
 • 26. 10. 2010 - prebehlo školenie BOZP všetkých zamestnancov.

september 2010

 • 02. 09. 2010 - sme  spolu so žiakmi a klientmi Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej slávnostne zahájili nový školský rok 2010/2011.
 • 06. 09. 2010 – konala sa vernisáž pod názvom „Trinásta komnata“ v KKS - Makovického dome, zúčastnili sme sa výstavy výtvarných prác  klientov Domovov sociálnych služieb a nášho Špecializovaného zariadenia pre osoby s autizmom.
 • 17. 09. 2010 – uskutočnilo sa zasadnutie Rady rodičov Súkromnej základnej školy s materskou školou a Špecializovaného zariadenia. Na zasadnutí prebehla voľba rodičov do Rady školy.
 • na stretnutí so stomatológom MUDr. Monošíkom boli rodičom RCA poskytnuté informácie ohľadom ošetrovania klientov nášho zariadenia v novozriadenej zubnej ambulancii.  Prvý termín  prehliadky a ošetrenia  je stanovený na 05. alebo 06. 10. 2010.
 • 23. - 24. 09. 2010 - Medzinárodnej konferencie v Bratislave pod názvom „Nové trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike, ktorá sa konala  na PdF UK - katedra špeciálnej pedagogiky, sa zúčastnili Mgr. Znášiková Tatiana a Mgr. Machynová Katarína.
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie