logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 958383(6) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2008/2009

jún 2009

 • 02. 06. 2009 - sa konala porada všetkých zamestnancov Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej.
 • 03. 06. 2009 - v rámci Medzinárodného dňa detí boli deti a pedagógovia Regionálneho centra autistov na výlete na biofarme v obci Babkov pri Žiline.
 • 11. 06. 2009 - konala sa v Trnave celoslovenská odborná konferencia, pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja, s názvom „Autizmus - výzva integratívnej medicíny“, ktorú organizuje LENORIS n.o. Trnava  (Dr. Jánošíková), na ktorej sa zúčastnili aj zamestnanci Regionálneho centra autizmu.
 • 30. 06. 2009 sa žiakom SZŠ pre žiakov s autizmom, ako aj deťom a dospelým navštevujúcim DSS Život spolu pre deti a dospelých s autizmom slávnostne odovzdávali vysvedčenia a pochvalné listy.

máj 2009 

 • 04. 05. 2009 - v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja sa konalo slávnostné otvorenie IX. ročníka výstavy výtvarných prác žiakov špeciálnych škôl pod názvom „Slnko v duši“, ktorý sa každoročne organizuje pod záštitou Krajského školského úradu v Žiline. Na výstave boli prezentované aj práce detí a dospelých z Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej.
 • Klienti Domova sociálnych služieb ŽIVOT SPOLU v Žiline - Bánovej si pripomenuli Deň matiek drobnými pozornosťami a darčekmi, ktoré za asistencie vychovávateľov zhotovili a pri tejto príležitosti odovzdali svojím mamám.          
 • 18. 05. 2009 - navštívil Regionálne centrum autistov v Žiline - Bánovej spevák Tomáš Bezdeda, ktorý sa oboznámil s fungovaním a poslaním celého zariadenia, prácou pedagógov a vychovávateľov a tiež sa stretol s deťmi a dospelými, ktorí toto zariadenie navštevujú. Tomáš Bezdeda prijal ponuku stať sa „mediálnou tvárou“ Regionálneho centra autistov v Žiline a svojou prítomnosťou reprezentovať toto zariadenie na spoločenských a kultúrnych podujatiach.
 • 21. 05. 2009 - konala sa slávnostná vernisáž výtvarných prác detí a dospelých s autizmom v AUTISTIC GALLERY v obchodnom centre MAX v Žiline. Na základe ústretovosti vedenia ZOC MAX Žilina sa podarilo získať priestory pre vytvorenie vlastnej galérie, kde sa budú v pravidelných časových intervaloch vystavovať výtvarné práce osôb klientov Regionálneho centra autistov.

apríl 2009

 • 02. 04. 2009 – pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme sa v priestoroch Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej konal "Deň otvorených dverí", ktorí otvorili klienti RCA Žilina predvedením svojho muzikálu. Návštevníci si mohli prezrieť celé priestory, konkrétnu prácu pedagógov a vychovávateľov s osobami s autizmom.
 • 02. - 09. 04. 2009 - svojimi výrobkami sa prezentovali klienti Regionálneho centra autistov zo Žiliny - Bánovej na výstave s veľkonočnou tematikou, ktorú organizoval Žilinský samosprávny kraj vo svojich priestoroch.
 • 25. 04. 2009 - v priestoroch Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej sa konal seminár s Dr. Andreou Šedibovou z Autistického centra ANDREAS v Bratislave. Seminár mal praktický charakter a bol zameraný na priamu komunikáciu s osobami s autizmom. Na seminári sa zúčastnili nielen rodičia detí s autizmom, ale aj vychovávatelia a pedagógovia RCA Žilina.

marec 2009

 • Do konca mesiaca prebiehalo dokončovanie a kompletizácia projektov, ktorými zamestnanci Domova sociálnych služieb „Život spolu“ pre deti a dospelých s autizmom reagovali na výzvy viacerých organizácií - ako PONTIS KIA, Orange, T-com a pod...
 • Počas mesiaca marec bola v priestoroch Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej uskutočnená akcia „Marec – mesiac knihy“, ktorá spočívala v inštalovaní výstavy so zaujímavými knižnými titulmi. Táto aktuálna výstavka kníh bola uskutočnená v spolupráci s Knižnicou liečiteľsko-ezoterického zamerania v Žiline.
 • 08. 03. 2009 - v Regionálnom centre autistov v Žiline si pripomenuli sviatok Medzinárodný deň žien. Drobnými darčekmi, ktoré vyrábali klienti s asistenciou vychovávateľov, poďakovali všetkým ženám.
 • V priebehu mesiaca marec prebiehala aj príprava a samotná výzdoba priestoroch Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej. K zaujímavej a kreatívnej výzdobe prispievali nielen pedagógovia a vychovávatelia, ale aj klienti a žiaci.
 • Mesiac marec sa niesol, v Regionálnom centre autistov, aj v znamení príprav prác a výrobkov s aktuálnou jarnou tematikou, ktorými sa bude zariadenie prezentovať na Výstave veľkonočných prác, ktorú organizuje Žilinský samosprávny kraj vo svojich priestoroch.
 • Všetci zamestnanci Regionálneho centra autistov v Žiline v spolupráci s rodičmi detí a žiakov, ktorí centrum navštevujú sa podieľali na príprave akcie „Deň otvorených dverí“, ktorá bude realizovaná 2. apríla, pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme.

február 2009 

 • 06. 02. 2009 - boli skompletizované a odovzdané projekty, ktorými Domov sociálnych služieb Život spolu pre deti a dospelých s autizmom reagoval na výzvu grantového systému mesta Žiliny.
 • 09. 02. 2009 - firma SLOVAK Manual Medicine uskutočnila, v priestoroch Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej, „Preventívne vyšetrenie nožných klenieb“ podľa záujmu rodičov detí. Toto vyšetrenie bolo uskutočnené, podľa záujmu, vo všetkých školách na celom území SR. Otlačok nohy je pri vyšetrení snímaný špeciálnou podografickou doskou, ktorá je napojená priamo na počítač. Otlačok nožnej klenby poslúži na posúdenie plochonohosti alebo vysokej nožnej klenby, ktoré patria medzi najčastejšie nálezy pri tomto vyšetrení. Z realizovaného vyšetrenia každý rodič dieťaťa obdržal lekársky posudok s ďalšími odporúčaniami.
 • Aj v mesiaci február 2009 pretrváva  možnosť klientov RCA z Žiline absolvovať pravidelné masáže a individuálne rehabilitačné cvičenia pod vedením fyzioterapeutky a rehabilitačnej sestry.
 • 13. 02. 2009 - v priestoroch Regionálneho centra autistov v Žiline sauskutočnil „Fašiangový karneval“. Tento sa nezaobišiel bez promenády masiek a karnevalových kostýmov, hudby s tancom a spevom. Nechýbali karnevalové kostýmy ako čmeliak, spiderman, mušketier, princezná, kominár, Leonardo da Vinci a iné... Pre všetkých zúčastnených boli pripravené odmeny.
 • 26. 02. 2009 - v Kultúrnom dome v Turí sa konal už 5. ročník Žilinského Oskara, ktorý sa realizoval pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja. Každoročne sa jedná o prehliadku vystúpení domovov sociálnych služieb v žilinskom regióne. Za Domov sociálnych služieb Život spolu pre deti a dospelých s autizmom, sa ako člen poroty zúčastnila Mgr. Grenčíková Andrea.

január 2009 

 • 19. 01. 2009 - bola otvorená v poradí už tretia výstava cyklu „Svet očami detí s autizmom“ vernisážou v priestoroch Krajského kultúrneho centra v Žiline-Makovického domu. Návštevníkov vernisáže privítala riaditeľka KKS PhDr. Soňa Řeháková a riaditeľka Regionálneho centra autistov v Žiline PaedDr. Beáta Matušáková. O spríjemnenie atmosféry sa postarali zaujímavým kultúrnym programom aj študenti Žilinského konzervatória pod vedením prof. Kalickej. Predmetom výstavy výtvarných prác boli práce klientov RCA v Žiline. Jednotlivé výtvarné tématiky boli rôzne spracované – plošne, trojrozmerne a obsahovali aj grafiky vytvorené, kresliacim programom, na počítači. Klienti vo veku od 3 do 28 rokov sa podieľali pri tvorbe prác sami a v niektorých prípadoch aj za asistenie pedagógov a vychovávateľov. Prostredníctvom umenia mali návštevníci výstavy možnosť nazrieť do sveta ľudí s autizmom, do ich ponímania reality, ich snov a túžob...
 • 19. 01. - 29. 01. 2009 - bola výstava sprístupnená verejnosti.
 • Od januára 2009 majú klienti RCA z Žiline možnosť absolvovať pravidelné masáže a individuálne rehabilitačné cvičenia pod vedením fyzioterapeutky a rehabilitačnej sestry. Pre tento účel bola, prostredníctvom projektu, vytvorená a zariadená rehabilitačná miestnosť. Fyzioterapeutka prichádza do zariadenia pravidelne-dvakrát do týždna a pod jej vedením klienti absolvujú nielen relaxačné masáže, ale aj konkrétne rehabilitačné cvičenia, ktoré zostavuje individuálne podľa potrieb a možností každého dieťaťa.
 •  27. 01. 2009 - na VÚC sa v Žiline uskutočnila pracovná porada za účelom výkladu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Pracovnej porady sa zúčastnila Mgr. Andrea Grenčíková.
 • V priebehu mesiaca január 2009 prebiehala príprava projektov z Grantového systému mesta Žilina.

december 2008

 • 05. 12. 2008 - bolo v priestoroch RCA Žilina realizované diagnostikovanie, ktoré uskutočnila Mgr. Alena Žabková. Toto bolo spojené s následnými individuálnymi konzultáciami psychológa s učiteľmi a vychovávateľmi, ktoré bezpochyby viedlo k skvalitneniu samotnej výchovno-vzdelávacej práce ako i lepšiemu porozumeniu individuálnym zvláštnostiam a špecifikám detí s autizmom.
 • 05. 12. 2008 - bolo pre žiakov a klientov Regionálneho centra autizmu v Žiline realizované každoročné „Stretnutie s Mikulášom a anjelom“, ktoré bolo spojené s krátkym kultúrnym programom, do ktorého svojím vystúpením prispeli aj deti z Materskej školy v Bánovej. Na stretnutí sa zúčastnili aj rodičia žiakov a klientov RCA Žilina. Okrem pekného programu a pohostenia boli pre všetky deti pripravené aj mikulášske balíčky, ktoré im odovzdal „Mikuláš“ s „anjelom“.
 • 07. - 8. 12. 2008 - zamestnanci Regionálneho centra autizmu v Žiline-Bánovej sa zúčastnili zaujímavého odborno-praktického semináru „Neurokineziterapia v komplexe neuropsychopedagogickej korekcie detí s postihnutiami a narušeniami so zameraním na deti s autizmom“. Seminár, s medzinárodnou účasťou odborníkov v danej oblasti, sa uskutočnil v Sanatóriu v Tatranskej  kotline a pozostával nielen z odborných prednášok a diskusií, ale veľká časť bola zameraná na konkrétne praktické cvičenia-workshopy.
 • 18. 12. 2008 - konala sa v priestoroch RCA každoročná vianočná kapustnica, na ktorej sa zúčastnili, okrem zamestnancov RCA, aj pozvaní hostia-partneri, sponzori a priatelia Regionálneho centra autizmu v Žiline-Bánovej.    

november 2008 

 • Od 10. 11. 2008 - začali sa v priestoroch Regionálneho centra autizmu v Žiline-Bánovej realizovať individuálne praktické workshopy zamerané na využívanie špeciálnych hudobných nástrojov a komplexné poradenstvo v oblasti muzikoterapie. Workshopy viedol p. Randuška z Komunitného centra DRUMBLA zo Zvolena, ktorý v priamej práci s jednotlivými deťmi názorne prezentoval svoje odborné zručnosti, rady a poskytol pedagogickým pracovníkom aj cenné odporúčania na skvalitnenie ich práce v oblasti muzikoterapie.
 • 24. 11. 2008 - prijala Mgr. Grenčíková pozvanie na slávnostné otvorenie Vianočného salónu, ktorý organizoval Žilinský samosprávny kraj. Jeho súčasťou bola výstava výrobkov a prác detí a dospelých zo zariadení sociálnych služieb s vianočnou tematikou.
 • V priebehu mesiaca november 2008 zamestnanci a klienti DSS Život spolu v Žiline-Bánovej pripravovali vianočné pozdravy a vianočnú výzdobu priestorov Domova sociálnych služieb.    

október 2008

 • 14. - 15. 10. 2008 - v Bratislave sa uskotočnila prvá medzinárodná špeciálnopedagogická konferencia pod záštitou manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej pod názvom „Tímová spolupráca v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku“, na ktorej sa zúčastlili aj zamestanci RCA v Žiline-Bánovej, konkrétne PaedDr. Matušáková Beáta a Mgr. Grenčíková Andrea. O priebehu konferencie, ako aj nových poznatkoch a diskusných príspevkov informovali priebežne aj ostatných pedagogických pracovníkov RCA. 
 • 16. 10. 2008 - prijali Dr. Matušáková a Mgr. Grenčíková pozvanie na Župný deň, ktorý organizoval Žilinský samosprávny kraj a ktorého súčasťou bolo aj slávnostné odovzdávanie šekov rôznym organizáciám a združeniam zo Žilinského regiónu.
 • V priebehu mesiaca október naďalej prebiehali psychologické vyšetrenia a diagnostikovanie jednotlivých klientov Regionálneho centra autizmu v Žiline-Bánovej, ktoré individuálne, a vo vopred dohodnutých termínoch, realizuje Mgr. Alena Žabková.  
 • 17. 10. 2008 - DSS Život spolu v Žiline-Bánovej navštívil MUDr. Monošík, aby zrealizoval ďalšiu preventívnu zubnú prehliadku deťom, ktoré navštevujú domov sociálnych služieb. Zubná prehliadka bola realizovaná v priestoroch DSS život spolu za spoluúčasti vychovávateľov. Pán Monošík si prezrel aj novú zubnú ambulanciu v priestoroch RCA, ktorá je pred dokončením.
 • 18. 10. 2008 - Regionálne centrum autistov v Žiline-Bánovej zorganizovalo, v svojich priestoroch, odbornú prednášku na tému „Autistické dieťa a čo ďalej...“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Dr.Jánošíkovej. Seminára sa zúčastnili okrem pedagogických pracovníkov, aj rodičia klientov RCA, ako aj ďalší pozvaní hostia. Prínosom prednášky bolo veľa nových odborných informácií a špecifických pracovných postupov, ktoré uľahčia prácu s autistickými deťmi. V závere prednášky všetci zúčastnení obdržali aj certifikát o jej absolvovaní.
 • 28. 10. 2008 - v priestoroch Regionálneho centra autizmu sa v Žiline-Bánovej uskutočnila premiéra muzikálu „O bylinkách-liečivkách“, ktorý bol zahájením projektu „Poznaj liečivé rastliny a daruj kamarátovi herbár“. Na muzikáli účinkovali klienti RCA, pedagogickí pracovníci, ako aj deti zo Základnej školy v Bánovej. Na predstavenie boli prizvaní aj rodičia.
 • Koncom mesiaca október 2008 bola príprava projektu s názvom „Zelený areál“, ktorým Regionálne centrum autistov v Žiline reagovalo na výzvu Nadácie Ekopolis - Zelené oázy a daný projekt bol odovzdaný. Cieľom projektu bolo skvalitnenie a estetizácia exteriéru areálu RCA s prihliadnutím na podporu zdravého spôsobu života.

september 2008

 • 02. 09. 2008 - zahájenie školského roka v Súkromnej ZŠ pre žiakov s autizmom a Domove soc. služieb Život spolu.
 • Do 15. 09. 2008 - realizoval sa projekt s názvom „Hydroterapia pre deti a dospelých s autizmom“ pod záštitou Žilinského komunitného fondu. Projekt hydroterapie bol zameraný na integráciu znevýhodnenej skupiny-konkrétne detí a dospelých s autizmom, do plnohodnotného života. Hydroterapia bola súčasťou komplexných služieb, ktoré poskytujeme osobám s autizmom v našom zariadení. Tento projekt bol úspešne realizovaný aj vďaka odbornej pomoci rehabilitačného personálu, vychovávateľov a rodičov našich klientov. Cieľom hydroterapie bolo zlepšenie sociálnej integrácie osôb s pervazívnou vývojovou poruchou, vytvoriť našim klientom vhodné príležitosti na špeciálnu terapiu a rehabilitáciu zameranú na zlepšenie hrubej motoriky a eleminovanie telesného nekľudu, resp. hyperaktivity. Prínosom tohto projektu bolo rozvíjanie pohybového aparátu, elimovanie deformít, posilňovanie fyzickej a psychickej stránky dieťaťa, vytvorenie pozitívneho vzťahu k vode, relaxácia a rehabilitácia, privykanie dieťaťa na zdravý spôsob života ako aj znižovanie akejsi fixácie na stereotypoch.
 • 19. 09. 2008 - bol dňom „Akcie štvorlístok“ - bola úspešne zrealizovaná za pomoci firmy Orange a jej neziskového fondu Konto Orange, ktorý si vybrali naše zariadenie. Do akcie sa zapojili aj žiaci zo Základnej školy v Bánovej, ktorí pomáhali našim žiakom a klientom hľadať v areáli školy papierové štvorlístky, ktoré tam rozmiestnili pracovníci firmy Orange. Hľadanie spomínaných štvorlístkov bolo aj samotným zmyslom celej akcie, za každý nájdený štvorlístok pribudlo deťom z Konta Orange tisíc korún. Firma Orange poskytla, nášmu zariadeniu, prostredníctvom svojho konta, finančnú odmenu, ako aj vecné ceny pre zúčastnené deti. Celú akciu moderoval Jozef Pročko, ktorý mal pre deti v rámci pestrého programu pripravené aj zaujímavé súťaže.
 • V priebehu mesiaca september prebiehali psychologické vyšetrenia a diagnostikovanie jednotlivých klientov Regionálneho centra autizmu, ktoré individuálne a vo vopred dohodnutých termínoch realizuje Mgr.Alena Žabková. 
 • Taktiež sa v mesiaci september 2008 začalo s nácvikom muzikálu „O bylinkách-liečivkách“, ktorý je pokračovaním projektu „Poznaj liečivé rastliny a daruj kamarátovi herbár“. Na nacvičovaní a realizácií spomínaného muzikálu sa okrem žiakov a pedagógov zo SZŠ pre deti s autizmom zúčastňujú aj vychovávatelia DSS Život spolu.
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie