logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 1006219(10) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2013/2014September 2013
 • 2.9.2013 - slávnostné zahéjenie školského ruku 2013/2014
 • 4.9.2013 - Trinásta komnata (výstava prác klientov sociálnych služieb, špeciálnych zariadení a škôl žilinského regiónu)
 • 19.9.2013 - odborný seminár pre rodičov našich klientov a zamestnancov RCA-ZA. Svojou návštevou nás poctili odborníci zaoberajúci sa autizmom: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. , MUDr. Katarína Babinská, PhD., Msc., MUDr. Anna Pivovarčiová, Mgr. Daniela Janošíková PhD. , MUDr. Silvia Hnilicová.
 • 20.9.2013 - celodenný výlet klientov ŠZ na Chatu pod Suchým


Október 2013
 • 3.10.2013 -  sa uskutočnil Dopravný deň v spolupráci s KRPZ v Žiline, ktorý bol realizovaný v rámci projektu Cyklokruh Nadačného fondu SSE v nadácii Pontis
 • 16.10.2013 -  v rámci projektu Opora - výroba šípkového lekváru a palaciniek
 • 25.10.2013 - pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v RCA-ZA uskutočnil krátky kultúrny program. Svoj nový tanečný repertoár prišli opäť predstaviť seniori zo Senior klubu priateľov s ich tanečnou skupinou Ruty-Šuty. Naši žiaci a klienti potešili svojich starých rodičov a rodičov spevom, recitovaním a tancom


November 2013
 • 8.11.2013 - ukončenie prvej fázy zberu papiera a jeho odovzdanie
 • 26. - 28.11.2013 -  v týchto dňoch sa v našom zariadení realizoval výskum pod názvom: Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách. Ide o projekt Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorý bude ukončený v decembri 2015. Klientom zapojením do projektu bola odobratá krv a vykonané semištrukturované psychologické vyšetrenie Ados2.
 • 28.11.2013 - pečenie Vianočných medovníkov


December 2013
 • 3.12.2013 - so  skvelou aktivitou nás prišiel potešiť p. Igor Kabzan, ktorý sa venuje tvorbe obrázkov z farebného piesku. Klienti a zamestnanci si mohli vyskúšať tvorivú činnosť a vyjadriť svoj vnútorný svet vytvorením obrazcov prostredníctvom piesku rôznych farieb
 • 3.12.2013 - v rámci filantropického programu "Viem ti povedať" prebrali naši zamestnanci 5 ks tabletov značky Lenovo v Bratislave
 • 5.12.2013 - návšteva Mikuláša v RCA
 • 12.12.2013 - PaedDr. Beáta Matušáková prevzala z rúk generálneho riaditeľa SSE Ing. Vladimíra Valacha symbolický šek v hodnote 3000
 • 17.12.2013 - Vianočná kapustnica zamestnancov RCA
 • 18.12.2013 - odovzdanie darčekov pre klientov RCA zástupcami Mobis Slovakia


Január 2014
 • 10.1.2014 - sa klienti ŠZ zúčastnili výletu do Brezian
 • 31.1.2014 - odovzdávanie slovných hodnotení za 1. polrok šk. roku 2013/2014

Február 2014
 • 4.2.2014 - sa uskutočnila canisterapia v ŠZ pod vedením certifikovaných canisterapeutiek
 • 11.2.2014 -  workshop o canisterapii v RCA pre rodičov našich klientov v spolupráci s Caniscentrom K7
 • 11.2.2014 - sa uskutočnila canisterapia v ŠZ pod vedením certifikovaných canisterapeutiek
 • 24.2.2014 - nás navštívilo divadlo Na hojdačke s predstavením Janko Polienko
 • 25.2.2014 - sa uskutočnila ďalšia canisterapia v ŠZ pod vedením certifikovaných canisterapeutiek
 • 28.2.2014 - sa uskutočnil už tradičný fašiangový karneval detí a klientov RCA-ZA

Marec 2014
 • 7.3.2014 - spolu s klientmi ŠZ a žiakov školy sme boli na lyžovačke na Martinských holiach. Akciu finančne zabezpečila Kia Motors Slovakia
 • 21.3.2014 - „Marec – mesiac knihy“ - pri tejto príležitosti sa v našom zariadení konalo tradičné posedenie v školskej knižnici pod názvom „Dráčik v knižnici“
 • 27.3.2014 - pri príležitosti Svetového dňa o autizme (2. apríl) sme sa vybrali na výlet vlakom do Rajeckých Teplíc. Akciu zabezpečila SPOSA-ŽR
 • 28.3.2014 - posedenie zamestnancov RCA-ZA pri príležitosti Dňa učiteľov

Apríl 2014
 • 2.4.2014 - Svetový deň o autizme  - pri tejto príležitosti nás navštívila TV Markíza. Reportáž bola odvysielaná v hlavných televíznych novinách
 • 3.4.2014 - odovzdali sme 426 kg papiera za čo sme dostali 71 kotúčikov toaletného papiera. Rodičom a zamestnancom ďakujeme za ochotu!
 • 10.4.2014 - Deň otvorených dverí v RCA - ZA
 • 25.4.2014 - výlet klientov Špecializovaného zariadenia do Gaderskej doliny
 • 29.4.2014 - sa uskutočnil IV. Benefičný koncert RCA v Konzervatóriu Žilina

Máj 2014
 • 9.5.2014 - Špecializované zariadenie zorganizovalo pre svojich klientov Športovo gulášový deň na ihrisku v Bánovej
 • 19.5.2014 - tradičná výstava prác našich žiakov a klientov ŠZ - Svet očami autistov VII.
 • 29.5.2014 - sme začali s realizáciou projektu Obete vojny, ktorý je financovaný Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis
 • 30.5.2014 - sa naši žiaci SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom a klienti ŠZ pre osoby s autizmom, zúčastnili na "Parádnom dni 6 alebo Šport hýbe svetom". Športový deň sa konal na Športovom gymnáziu (Rosinská cesta)

Jún 2014
 • 2.6.2014 - divadlo so psami o varení psieho gulášu, pripravené K 7 psovodi - Záchranári Slovenskej republiky.
 • 3.6.2014 - sme sa zúčastnili výstavy výtvarných prác pod názvom „Slnko v duši“ v Krajskej knižnici Žilina. Výstava potrvá do 28. augusta 2014 (viď odkaz)
 • 6.6.2014 - sme sa zúčastnili Rodinného dňa v závode Kia Motors Slovakia. V našom stánku sme predávali výrobky, ktoré zhotovili klienti Špecializovaného zariadenia. Finančné prostriedky budú použité pre potreby klientov
 • 24.6.2014 - slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže pod názvom Tešíme sa zo života" v zariadení Krankas. Čestné uznanie dostalo aj naše zariadenie. Výstava je inštalovaná do konca augusta na všetkých poschodiach budovy (Bratislavská ul. č. 1 v Žiline)
 • 26.6.2014 - posedenie zamestnancov RCA pri príležitosti ukončenia školského roku 2013/2014
 • 27.6.2014 - slávnostné odovzdanie vysvedčení žiakom školy a ukončenie školského roku 2013/2014


Júl 2014
 
 • 8.7.2014 - maľovanie priestorov jedálne a výdajne jedál firmou PPG Deco Slovakia
 • 9.7.2014 - supervízia zamestnancov ŠZ
 • 15.7.2014 - výlet klientov ŠZ do Vysokých Tatier na Popradské pleso. Výlet finančne zabezpečila
 • Kia Motors Slovakia.              
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie