logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 989763(18) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2011/2012

 

jún 2012
 • 01.06.2012 - pri príležitosti Medzinárodného dňa detí boli deťom a klientom odovzdané balíčky. Plánovaný dopravný deň kôli nepriaznivému počasiu sa presúva na iný termín.
 • 15.06.2012 - sa uskutočnil VI. ročník výstavy výtvarných prác detí pod názvom „Zdravé deti, zdravá rodina, zdravé mesto“, ktorú organizovalo zdravotnícke zariadenie Krankas pod názvom „Krankas deťom“ . Desať diplomov za výtvarné práce našich detí prebrali pani učiteľky Mgr. Čičková, Mgr. Dorčíková, Mgr. Michulková za účasti žiakov Samuela Harzeka a Simony Benčíkovej, rodičov zastupovala pani Benčíková. Pre prítomných bolo pripravené pohostenie a krátky kultúrny program.
 • 25.06.2012 - interaktívne predstavenie pod názvom Žabí kráľ nám prišlo zahrať DIVADLO NA HOJDAČKE, hereckým výkonom nás potešil pán Michal Legíň a pani Andrea Chytčáková.
 • 27.06.2012 – sa uskutočnil dopravný deň pod názvom „Hrou proti dopravným nehodám“ v spolupráci s KRPZ v Žiline. Deti a žiaci si vyskúšali ako sa sedí na policajnej motorke a za pomoci dopravného policajta sa učili ako sa správať na cestných komunikáciách.
 • 28.06.2012 - slávnostné koncoročné posedenie zamestnancov RCA - Žilina v centre mesta
 • 29.06.2012 - slávnostné ukončenie školského roku, odovzdávanie vysvedčení, pochvalných listov a odmien žiakom.


máj 2012
 • 02.05.2012 - v Makovického dome sa uskutočnila vernisáž výstavy prác detí a žiakov s autizmom pod názvom "Svet očami autistov V." Prišli rodičia detí, sympantizanti RCA - Žilina a svojou účasťou nás podporila vedúca odboru školstva a mládeže PaeDr. Adriana Jurišová.  
 • 07.05.2012 - v priestoroch RCA - Žilina - Bánová sa uskutočnil odborný seminár pre zamestnancov. Prednášky prezentovali: Bc. Juraj Grečnar na tému - Interaktívne komunikačné prostredie pre osoby s autismom, Mgr. Dušana Barčíková na tému - Prvky ergoterapie, Mgr. Darina Dorčíková na tému - Základy arteterapie a možnosti jej aplikácie v pomáhajúcich profesiách a Mgr. Tatiana Znášiková na tému - Alternatívna a augumentatívna komunikácia.
 • 11.05.2012 - pri príležitosti "Dňa matiek" odovzdávali deti a žiaci  Regionálneho centra autistov v Žiline vlastnoručne zhotovené darčeky svojim mamám
 • 16.05.2012 - sa uskutočnila pedagogická porada zamestnancov RCA - Žilina


apríl 2012
 

 • 02.04.2012 - v obchodnom centre Mirage sa uskutočnila výstava fotografií s názvom "Svet očami autistov". Fotografie vytvorili poprední žilinskí fotografovia Ivan Köhler, Miroslav Pfliegel, Jaroslav Hulka, Cyril Králik.
 • 03.04.2012 - sa uskutočnil "Deň otvorených dverí" v Regionálnom centre autistov, v Žiline - Bánovej pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme. Nechýbalo kultúrne predstavenie, prezentácia priestorov SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a ŠZ pre osoby s autizmom a výstava výtvarných prác, výrobkov z keramickej dielne a iných tvorivých krúžkov s možnosťou zakúpenia
 • 25.04.2012 - sa v novej koncertnej sále Konzervatória Žilina uskutočnil tretí ročník benefičného koncertu RCA - Žilina. Príjemným hovoreným slovom nás sprevádzala Ivana Strelcová. Svojim vystúpením nás potešili: Tomáš Bezdeda, Nebeská muzika, Daira a Big Band Žilinského konzervatória. Svojou účasťou nás podporili: primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma, riaditeľka odboru sociálných vecí ŽSK Mgr. Marta Pauková, prednosta krajského školského úradu Žilina Ing. Ľubomír Krajčí, Phd. a vedúca odboru školstva a mládeže PaeDr. Adriana Jurišová.    marec 2012

 • 15.03.2012 - študenti Konzervatória Žilina nám pripravili hodnotný koncert v priestoroch RCA pod vedením pani Priečinskej
 • 21.03.2012 - zasadala rada školy a uskutočnila sa pedagogická porada zamestnancov školy i špecializovaného zariadenia
 • 27.03.2012 - pri príležitosti Marec – Mesiac knihy sme usporiadali knižničné podujatie, témou bola roprávka: „Tri prasiatka“. Deti a pedagógovia čítali rozprávku a maľovali obrázky.
 • 29.03.2012 - pri príležitosti "Dňa učiteľov" sa uskutočnilo posedenie všetkých zamestnancov RCA - Žilina. 


 

február 2012

 • 07.02.2012 - zasadala Rada školy
 • 21.02.2012 - sa uskutočnil fašiangový karnevaljanuár 2012
 

 • 09.01.2012 - sme slávnostne zahájili nový kalendárny rok 2012 v SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a ŠZ pre osoby s autizmom
 • 21.01.2012 - sa uskutočnilo korčuľovanie na Zimnom štadióne Žilina
 • 26.01.2012 - prišla na návštevu pani Mariana Kovačechová zo Slovenského rozhlasu aby nahrala reportáž o našom zariadení. Záznam rozhovorov bol odvisielaný v relácii Dotyky na rádiu Regina dňa 28.01.2012.
 • 31.01.2012 - naši žiaci dostali slovné hodnotenia za 1. polrok šk. roku 2011/2012
   
december 2011
 • 09.12.2011 - sme  v Regionálnom centre autistov v Žiline - Bánovej slávili sv. Mikuláša. Deti a pedagógovia pripravili pekný kultúrny program, Mikuláš deti obdaroval balíčkami sladkostí a ovocia.Balíčky boli zakúpené vďaka financiám od sponzora PPG DECO SLOVAKIA s.r.o.
 • 10.12.2011 - sa uskutočnilo korčuľovanie na Zimnom štadióne Žilina. Rodičia s deťmi a našimi pedagógmi strávili príjemnú chvílu počas sobotňajšieho večera.
 • 15.12.2011 -  sme v našej škole privítali sponzorov a priateľov školy na Vianočnej kapustnici. Spoločné posedenie  so zamestnancami bolo príjemným zahájením nadchádzajúcich sviatočných dní.

november 2011

 • 12.11.2011  - sa uskutočnilo korčuľovanie na Zimnom štadióne Žilina. Za zorganizovanie korčuľovania ďakujeme Mgr. Barbore Hreusovej, vďaka patrí aj vedeniu Zimného štadióna v Žiline za symbolické vstupné.
 • 14.11.2011 - vďaka občianskemu združeniu SPOSA-ŽR, sme si urobili výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne. Deti, rodičia a zamestnanci školy spolu prežili deň plný radosti a relaxu. Organizátor akcie SPOSA-ŽR ďakuje touto cestou sponzorovi  Ing. Štefanovi Spišiakovi a spoločnosti  SENGINER spol. s r.o. so sídlom v Bratislave.

október 2011

 • 25.10.2011 - pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme opäť zorganizovali podujatie s názvom „Ťahal dedko repu". 
 • 27.10.2011 - október - mesiac úcty k starším - žiaci SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a klienti ŠZ pre osoby s autizmom spoločne s pedagógmi si pripravili pekný program pre starých rodičov, rodičov a príbuzných - divadelnú scénku pod názvom „Ťahal dedko repu" .

september 2011

 • 05.09.2011 - slávnostné zahájenie nového školského roka: 2011/2012 RCA v Žiline.
 • od septembra sa realizuje projekt: "Deti – Deťom" - výroba učebných pomôcok žiakov susednej ZŠ, Žilina - Bánová pre deti a klientov ŠZ pre osoby s autizmom.
 • 06.09.2011 - vernisáž k výstave "Trinásta komnata" v KKS - Makovického dome. Je to výstava výtvarných prác našich klientov a aj zariadení sociálnych služieb v Žilinskom kraji.
 • 06.09.2011 - slávnostne sa otvorilo nové detašované pracovisko SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom v Čadci. V novom školskom roku 2011/2012 začalo chodiť 7 detí.
 • 13.09.2011 - odborný seminár, ktorý sa konal v Bratislave „Ľudia s HFA a Aspergerovým syndrómom a ich integrácia v praxi“. Seminára sa zúčastnili: PaedDr. Beáta Matušáková, Mgr. Barbora Hreusová, Mgr. Gabriela Synáková, Mgr. Zuzana Balogová. 
                     


© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie