logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 465423(8) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Durajová

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktuálne novinky
              
                    
Aktuálne fotografie

 

Viac fotografií nájdete v ostatnej galérii


_________________________________________________________________________
 

Školská jedáleň
 
ň


Jedálny lístok 23.05. - 27.05. 2022


 
Strava je zabezpečená zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku
  • Predmestská 82, Žilina
     
  • Odhlasovanie stravy je možné u triedneho učiteľa alebo u vychovávateľa do 12:30 hod.

Cena stravného pre:
  • žiaka 1,40
  • klientov Špecializovaného zariadenia, el. prac. na Malej Prahe 1,18
  • klientov Špecializovaného zariadenia (budova RCA) 2,36
 

__________________________________________________________________________________


21.04. 2022      
Vážení rodičia,
 
zákonný zástupca žiaka/dieťaťa predloží tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  vždy po každom prerušení dochádzky do školy/ materskej školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivo bude pri vstupe do školy alebo si ho môžete vyplniť doma a priniesť v deň nástupu.

  • žiadame Vás o vykonávanie domáceho samotestovania Ag testami, ktoré ste prebrali na vlastnú žiadosť,
  • vstup rodičom do budovy nie je naďalej povolený

Naša škola sa nachádza v zelenej fáze školského Covid semaforu.
    +


 
_________________________________________________________________________________________________»

 
 
 
© 2022 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie