logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 134451(11) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
Poverená riadením: Mgr. Veronika Hrošová

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 907 631 692

Aktuálne novinky


25.5.2020
Dobrovoľný nástup detí do ZŠ a MŠ

Vážení rodičia,


Na základe rozhodnutia vlády SR, usmernení  MŠVVaŠ, hlavného hygienika, krízového štábu a zriaďovateľa RCA robíme v týchto dňoch príslušné kroky na návrat žiakov a detí do školy a materskej školy.
 
V súčinnosti so zriaďovateľom sa od 01.06.2020 do 30.06.2020 opätovne spúšťa
prevádzka základnej školy, prevádzka materskej školy v RCA Bánová
a prevádzka el. pracoviska v Čadci.


Žiadame vás o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení a pokynov zo strany zamestnancov.
_________________________________________________________________


31.05.2020

„Naše“ deti v čase karantény

Ako trávia naši škôlkari a žiaci čas počas zatvorenia nášho zariadenia?
Pozrite sa v priložených fotografiách (aktualizácia 31.05.2020)

Pokiaľ sa aj vy chcete podeliť so svojimi fotografiami, môžete nám ich poslať na rcazilina@gmail.com
a zverejníme ich na našej stránke.
Ďakujeme!
 • Nezaháľa ani Braňo a pripravil si pre Súkromnú praktickú školu krátke video  smiley

__________________________________________________________________9.5.2020
Milí rodičia,

srdečne vás pozdravujem, dúfam, že ste všetci zdraví a naši „autistikovia“ tiež. Želám vám pekné májové dni a budeme sa tešiť keď sa znovu stretneme. Ak budete mať chuť, môžete prísť na našu záhradu do Bánovej. Kontaktujte sa so svojimi pedagógmi a vychovávateľmi. Postupne si prídite pre svoje veci vašich detí (oblečenie, prezúvky), aby sme mohli všetky priestory zariadenia dezinfikovať a pripraviť na nový príchod a otvorenie nášho RCA, SPŠ a aj elokovaných zariadení.
Sme tu stále pre vás! Osobne - pondelok, streda, piatok, ale podľa potreby aj po iné dni.
Želám vám aj vašim rodinám veľa zdravia! Spolu to vydržíme a o to viac sa budeme tešiť na stretnutie.
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     Vaša riaditeľka B. M.
                                                                                                                                                                                    


_______________________________________________________________________

27.04.2020
   
Nemáte na dnešný deň program? Neviete, ako by ste strávili čas so svojím dieťaťom alebo dospelým s PAS?

Ponúkame vám pozemok v Bánovej pri Rajčianke, ktorý sme zveladili v rámci projektu „Chránená záhrada".
Práce na pozemku začali už v minulom roku. Zamestnanci venovali svoju energiu do rôznych prác a postupne dostal súčasnú útulnú podobu (svojou pomocou prispeli aj vaše deti).
Klienti tak majú k dispozícii trampolínu, záhradné sedenie či hojdačku a malý drevený domček.
Všetko na ohradenom pozemku.
Pridanou hodnotou je, že prostredie mnohí klienti poznajú. Na záhrade sa nachádza aj malé políčko,
k dispozícii sú aj rôzne semienka, ak by ste si chceli niečo zasadiť. Z projektu sa zakúpilo všetko potrebné záhradné náradie, ktoré je vám k dispozícii.

 • Potrebné si je doniesť pitnú vodu. Na pozemku sa nenachádza toaleta.
  Povolené sú aj domáce zvieratá.
 • V dôsledku aktuálnej situácie môžu záhradu navštíviť iba osoby žijúce
  v spoločnej domácnosti
 • V prípade záujmu treba rezervovať na t.č. 0918 877 144 a dohotnete si ďalšie detaily
 • Záhrada sa nachádza 15 minút pešej chôdze od RCA. Fotografie...
Duška a tím RCA
                                                                                                                                                                                       
____________________________________________________________________

22.04.2020

Milí rodičia,

Žiadame vás, aby ste si do budovy Regionálneho centra autistov prišli zobrať osobné veci detí.
Prevzatie bude možné v pondelok, v stredu a v piatok.

Žiadame vás o dodržanie protiepidemických opatrení - mať rúško na tvári a pri vstupe do šatne
si dezinfikovať ruky (dezinfekcia je umiestnená pri šatni).

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
___________________________________________________________
 

20.04.2020
 
SPŠ
 
Vzhľadom na súčasný stav prerušenia vyučovania z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 sa na  školský rok 2020/2021 do Súkromnej praktickej školy, Do Stošky 8 v Žiline, prijímajú žiaci  bez prijímacieho pohovoru a osobného stretnutia.
 
Prijímajú sa žiaci s mentálnym postihnutím, žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými  poruchami s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím.  
 
Zákonný zástupca žiaka, ktorý má záujem o  vzdelávanie na našej škole môže zavolať na telefónne čísla +421 907 631 692 alebo +421 905 635 206 kedykoľvek v pracovných dňoch, kde dostane všetky potrebné informácie.
 
                                                                                                 riaditeľka Súkromnej praktickej školy
 


____________________________________________________
 
08.04.2020
 

 
Milí rodičia,

dovoľte mi, aby som vás touto cestou všetkých pozdravila a popriala vám požehnané veľkonočné sviatky, aby ste ich prežili v radosti a v pohode.
Myslím na vás a na všetkých žiakov či klientov v Bánovej, na Malej Prahe, v SPŠ a v Čadci.
Veľmi mi všetci chýbate, pozdravujem ich a teším sa keď sa opäť stretneme.

PLATBY až do odvolania neposielajte za žiadne naše zariadenie.

Dúfam, že to všetko spolu zvládneme.
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                Vaša B. M.

 

___________________________________________________________
 

07.04.2020
Relácia Občan

Vypočujte si rozhovor v relácii Občan na rádiu Lumen, kde o súčasnej situácii rozprávala aj zriaďovateľka RCA PaedDr. Beáta Matušáková.

Prehráte kliknutím TU (od 39. minúty)

 
____________________________________________________________


27.03.2020


Milí rodičia,

dovoľte mi, aby som vás touto formou pozdravila a popriala vám aj vašim rodinám veľa zdravia a trpezlivosti
v tomto výnimočnom stave.

 
Myslím na vás, ale hlavne na našich „autistov“ ako to spolu zvládate?
Veľmi mi všetci chýbajú a našim pedagógom či vychovávateľom tiež.
Prekonali sme spolu už rôzne ťažké situácie a všetky sme úspešne zvládli. Dúfam, že aj tento boj s neznámym nepriateľom (koronavírusom)  vybojujeme a opäť sa všetci v zdraví stretneme.

2. apríla si pripomenieme „Svetový deň povedomia o autizme“. Aj keď nie fyzicky,
ale mysľou budeme spolu!
 
 
Chcela by som poprosiť rodičov, ktorí ešte nezaplatili za mesiac marec, aby tak urobili (elektronicky, poštou).
Mesiac marec, prosím vás, zaplaťte ešte plnú sumu.

Čakáme na ďalšie opatrenie vlády SR. Ak chceme udržať prevádzky, musíme zatiaľ platiť všetky faktúry, odvody aj mzdy zamestnancov.
Ďakujem!
 
                                                                                                                                Vaša Beáta Matušáková

 
 • IBAN Detská komunita, Špecializované zariadenie
   
SK 24 5600 0000 0003 8144 1001

 
 • IBAN – SZŠ s MŠ
SK 19 0900 0000 0051 0761 0127
 
Sledujte prosím našu webovú stránku alebo ma kontaktujte ak budete mať nejaké otázky.          
 
_____________________________________________________


26.03.2020

Milí rodičia,

keďže vyučovací proces je celoplošne prerušený, dávame vám do pozornosti novozniknutú stránku, ktorá vám môže pomôcť pri práci s vašimi deťmi (pre ktoré to bude vhodné).
Rôzne úlohy môžu poslúžiť aj pre klientov Špecializovaného zariadenia.

                                                                                                                                                   

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách
 
Na tejto stránke https://www.ucimenadialku.sk/zdroje/ nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných online, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie.
Pre čo najširšie použitie sme do zoznamu zaradili výlučne zdroje, ktoré sú v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov sú dostupné zadarmo.
Pri využívaní a uplatňovaní týchto zdrojov sa, prosím, riaďte radami a tipmi pre využívanie online zdrojov.
V prípade, že zistíte, že v zozname chýba nejaký dôležitý a užitočný zdroj, budeme radi, ak nám o tom
dáte vedieť, aby sme ho do zoznamu mohli zaradiť.
 • Poradenské call centrum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

  0800 138 033 alebo helpdesk@iedu.sk


 
____________________________________________________


aktualizácia 24.03.2020

 OZNAM

Milí rodičia a zamestnanci,

 Vláda Slovenskej republiky
na zasadnutí Ústredného krízového štábu rozhodla
o vyhlásení karanténneho opatrenia na celom území SR.

Na základe tohto rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR 

sa od 30.03. -  do odvolania  

Regionálne centrum autistov ( a všetky jeho zariadenia)

ZATVÁRAJÚ

Ide o preventívne opatrenie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID-19 vyvolaného novým koronavírusom.


Prosíme vás, aby ste dôsledne dodržiavali pokyny
Úradu Verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky.


Žiadame vás, aby ste sledovali v priebehu nasledujúcich týždňov našu webovú stránku, kde budeme informovať o prípadných zmenách.

 


PaedDr. Beáta Matušáková

                                                                                                             zriaďovateľ

____________________________________________


Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Dňa 28. 02. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

Prosíme, venujte mu patričnú pozornosť a riaďte sa pokynmi v ňom uvedenými.
USMERNENIE


2% Regionálne centrum autistov Žilina
 

Aktuálne fotografie
 Viac fotografií nájdete v ostatnej galérii
Kanál Regionálneho centra autistov na
______________________________________________________


 

18.02.2019
 
Výtvarná súťaž
 
Gratulujeme Megan M. z MŠ a Nikole A. z Praktickej školy za ocenené výtvarné práce na tému karneval". Ocenenie si bola Megan prebrať v Púchove aj so svojou pani učiteľkou. Ďakujeme! smiley   Fotografie..._________________________________________________________________
Žilinský večerník


+____________________________________________________________
 

5.12.2019

Mikuláš v RCA
 
Ďakujeme našim priateľom zo Seniorklubu Priatelia Žilina za mikulášsky program a mikulášske balíčky pre našich žiakov a klientov Regionálneho centra autistov. Fotografie...____________________________________________________

2.12.2019
Deti deťom
 
Ďakujeme žiakom CZŠ Dobrého pastiera z 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, ktorí sa pod vedením pedagágov zapojili do zbierky sladkostí pre naše deti. Vďaka ich štedrosti môžeme naším žiakom a klientom z RCA pripraviť mikulášske balíčky. Srdečne ďakujeme a deťom aj pedagógom z CZŠ prajeme požehnané Vianoce wink Fotografie...
 


________________________________________________Žilinský večerník 12.11.2019


+


__________________________________________________________
 

28.10.2019

Október - mesiac úcty k starším

Pri tejto príležitosti  sme si pripravili krátky kultúrny program pre našich starých rodičov. V programe vystúpili deti
zo SMŠ, žiaci zo SZŠ, klienti Súkromnej praktickej školy a klienti Špec. zariadenia.
Program obohatili seniori zo skupiny Ruty-Šuty.
Video  +fotografie 


__________________________________________________________
 

16.10.2019

Dopravný deň v Regionálnom centre autistov

Ďakujeme policajtom z DI Žilina - Marek Ďurajka a Jozef Trulik, ktorí našim deťom vysvetlili pravidlá cestnej premávky a čo obnáša ich práca. Deti sa vozili po dopravnom ihrisku, ktoré bolo osadené dopravným značením a semafórom pre chodcov.
V rámci projektu KIA DA sa zakúpili nové kolobežky, ktoré si dnes deti mohli vyskúšať.
Vďaka tejto aktivite sa deti hravou formou v praxi učili pravidlá cestnej premávky. Fotografie...________________________________________________2.10.2019

Šarkaniáda

Deti ( Špec. zariadenie, el. prac. na Malej Prahe) podnikli výlet na Žilinské hradisko a púšťali šarkana, trasu zvládli Žilinskou mestskou dopravou wink   . Fotografie...


_____________________________________________________________________________

 

12.9.2019

Pohodička pohoda

Vďaka podpore SPOZA-ŽR (pernamentky do vodného sveta) klienti Špecializovaného zariadenia navštívili vodný svet
v Hoteli Diplomat, zrelaxovali a prešli sa okolo jazera v Rajeckých Tepliciach. Čaká nás ešte niekoľko podobných výletov, na ktoré sa spoločne tešíme. Ďakujeme!      Fotografie...

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________»
 
© 2020 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie