logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 978960(4) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom

Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
O zariadení

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom


Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková        Poverená vedením: Mgr. Dušana Barčíková        0918 877 144   
           
 
OZ Detská komunita
   Do Stošky 10
   010 04 Žilina - Bánová

   dusana.barcikova@gmail.com                 
    Dňom 01. 01. 2010 došlo k zmene názvu Domova sociálnych služieb "Život spolu" pre deti a dospelých s autizmom"  na: Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom.

    Je súčasťou projektu Regionálneho centra autistov v Bánovej. Zriaďovateľom je Občianske združenie Detská komunita, t.j. je jeho nižšou organizačnou zložkou. Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom navštevuje 37 klientov.

    Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom vo svojich priestoroch poskytuje:

 • voľnočasové aktivity
 • krúžkovú činnosť
 • rehabilitačné masáže
 • terapie zohľadňujúce individualitu dieťaťa:
  • muzikoterapia
  • ergoterapia
  • arteterapia

    Pre deti je k dispozícii telocvičňa, herňa, počítačová miestnosť vybavená špeciálnymi edukačnými a fono programami, muzikoterapeutická a arteterapeutická miestnosť. Špecializované zariadenie zabezpečuje celodennú starostlivosť formou denného pobytu deťom od predškolského veku až po dospelosť.

    Úzko spolupracujeme a konzultujeme s rodičmi, odborníkmi z radov medicíny, psychológie a pedagogiky. Pedagógovia a vychovávatelia sa zúčastňujú odborných kurzov a seminárov v rámci ďalšieho vzdelávania, ako aj domácich a medzinárodných konferencií zameraných na problematiku autizmu.

 


 • Platby - bankové spojenie POBYT


IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001

 

 • Platby - bankové spojenie STRAVA

IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001

IČO:  37 907 191


Poverená vedením
 • Mgr. Dušana Barčíková


Vychovávatelia - Špecializované zariadenie
 • Mgr. Barčíková Dušana (poverená vedením ŠZ)
 • Bc. Birošová Eva
 • Gašparová Lenka
 • Bc. Chlebíková Katarína
 • Ing. Chlebíková Zuzana
 • Mgr. Kiššová Karolína
 • Kršíková Darina
 • Ing. Majtánová Oľga
 • Mgr. Minariková Mária
 • Bc. Súľovcová Simona (el. prac. A. Pietra, Žilina)
 • Vávrová Monika (el. prac. A. Pietra, Žilina)
 • Ing. Zemko Ivan


_________________________________________________________________________


Školská jedáleň 

 
Strava je zabezpečená zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 • Predmestská 82, Žilina
   
Odhlasovanie stravy je možné u triedneho učiteľa alebo u vychovávateľa do 12:30 hod.


 _____________________________________________________________
30.08.23

INFORMÁCIE k vzniknutej situácii s COVID-19

 • Manuál pre domácnosti pri ochorení Covid-19 (variant omikron) TU
 • informačný web koronavírus/info TU
 • informačný web mesta Žilina TU
 • infolinka mesta Žilina: 0908 304 916 (pracovné dni, 7.00 do 19.00 hod.)
 • linka Centra dobrovoľníckej psychologickej podpory: 0908 453 842 (pracovné dni, 8.00 do 17.00 hod.)
 • e-mail na pomoc pre ľudí v núdzi: potrebujempomoc@zilina.sk
 • v prípade potreby kontaktujte Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline  0905 342 182 alebo 0905 342 812 - nepretržitá prevádzka
   
 • V prípade potreby ohľadom sociálneho poradenstva pre klientov alebo ich zákonných zástupcov, nás neváhajte konataktovať na tel. čísle 0918 877 144 alebo cez e-mail dusana.barcikova@gmail.com


© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie