logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 398507(5) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom

Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
O zariadení


12.01.2022

Informácie k prevádzke Špecializovaného zariadenia

Po každom prerušení dochádzky prijímateľa sociálnej služby (ďalej len klient)  v trvaní viac ako 5 kalendárnych dní, rodič predloží Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave klienta

Do odvolania bude prebiehať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk).

Vstup rodičov do budovy nie je do odvolania povolený.

Žiadame rodičov, aby pri odovzdávaní a preberaní svojich detí používali rúško.

                                                                                                                      Ďakujeme za pochopenie.


_______________________________________________________________________

12.10.2021

INFORMÁCIE k vzniknutej situácii s COVID-19

 • informačné letáky nájdete po kliknutí na odkaz TU
 • informačný web koronavírus/info TU
 • informačný web mesta Žilina TU
 • infolinka mesta Žilina: 0908 304 916 (pracovné dni, 7.00 do 19.00 hod.)
 • linka Centra dobrovoľníckej psychologickej podpory: 0908 453 842 (pracovné dni, 8.00 do 17.00 hod.)
 • e-mail na pomoc pre ľudí v núdzi: potrebujempomoc@zilina.sk
 • v prípade potreby kontaktujte Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline  0905 342 182 alebo 0905 342 812 - nepretržitá prevádzka
   
 • V prípade potreby ohľadom sociálneho poradenstva pre klientov alebo ich zákonných zástupcov, nás neváhajte konataktovať na tel. čísle 0918 877 144 alebo cez e-mail dusana.barcikova@gmail.com

__________________________________________________________________

Školská jedáleň 
 
Od 10. 01. 2022 dochádza k zmene poskytovateľa stravy.

 
Strava je zabezpečená zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 • Predmestská 82, Žilina

   
Cena stravného pre:
 • klientov Špecializovaného zariadenia, el. prac. na Malej Prahe 1,18
 • klientov Špecializovaného zariadenia (budova RCA) 2,36
Odhlasovanie stravy je možné u triedneho učiteľa alebo u vychovávateľa do 12:30 hod.


 

________________________________________________________________________________

                             

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom


    Dňom 01. 01. 2010 došlo k zmene názvu Domova sociálnych služieb "Život spolu" pre deti a dospelých s autizmom"  na: Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom.

    Je súčasťou projektu Regionálneho centra autistov v Bánovej. Zriaďovateľom je Občianske združenie Detská komunita, t.j. je jeho nižšou organizačnou zložkou. Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom navštevuje 37 klientov.

    Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom vo svojich priestoroch poskytuje:

 • voľnočasové aktivity
 • krúžkovú činnosť
 • rehabilitačné masáže
 • terapie zohľadňujúce individualitu dieťaťa:
  • muzikoterapia
  • ergoterapia
  • arteterapia

    Pre deti je k dispozícii telocvičňa, herňa, počítačová miestnosť vybavená špeciálnymi edukačnými a fono programami, muzikoterapeutická a arteterapeutická miestnosť. Špecializované zariadenie zabezpečuje celodennú starostlivosť formou denného pobytu deťom od predškolského veku až po dospelosť.

    Úzko spolupracujeme a konzultujeme s rodičmi, odborníkmi z radov medicíny, psychológie a pedagogiky. Pedagógovia a vychovávatelia sa zúčastňujú odborných kurzov a seminárov v rámci ďalšieho vzdelávania, ako aj domácich a medzinárodných konferencií zameraných na problematiku autizmu.

 


 • Platby - bankové spojenie POBYT


IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001

 

 • Platby - bankové spojenie STRAVA

IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001

IČO:  37 907 191


Poverená vedením
 • Mgr. Dušana Barčíková


Vychovávatelia - Špecializované zariadenie
 • Mgr. Barčíková Dušana (poverená vedením ŠZ)
 • Mgr. Dorčík Peter (liečebný pedagóg)
 • Bc. Gálik Ján
 • Bc. Gallová Iveta
 • Gašparová Lenka
 • Hešová Monika (el. prac. A. Pietra, Žilina)
 • Bc. Chlebíková Katarína
 • Ing. Chlebíková Zuzana
 • Ing. Majtánová Oľga
 • Mgr. Minariková Mária
 • Mgr. Remiš Marián
 • Vávrová Monika (el. prac. A. Pietra, Žilina)

© 2022 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie