logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 220934(8) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom

Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
Poverená riadením: Mgr. Veronika Hrošová

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 907 631 692

O zariadení

15.01.2021
                                   
Vážení rodičia,
 • Špecializované zariadenie bude DO ODVOLANIA z dôvodu epidemiologickej situácie a zavedeného lockdown-u mimo prevádzky.
 • PLATBY - z dôvodu zatvorenia RCA ako aj všetých jeho el. pracovísk, neuhrádzajte mesačné poplatky za mesiac január. Ak ste tak urobili, bude to zohľadnené v ďalších mesiacoch.
V prípade zmien vás budeme informovať na našej stránke.
________________________________________________________________
10.11.2020

Informácie k prevádzke Špecializovaného zariadenia

Po každom prerušení dochádzky prijímateľa sociálnej služby (ďalej len klient)  v trvaní viac ako 5 kalendárnych dní, rodič predloží Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave klienta

Do odvolania bude prebiehať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk).

Vstup rodičov do budovy nie je do odvolania povolený.


Žiadame rodičov, aby pri odovzdávaní a preberaní svojich detí používali rúško.

                                                                                                                      Ďakujeme za pochopenie.


_______________________________________________________________________

23.10.2020

INFORMÁCIE k vzniknutej situácii s COVID-19
 
 • informačné letáky nájdete po kliknutí na odkaz TU
 • informačný web koronavírus/info TU
 • infolinka mesta Žilina: 0908 304 916 (pracovné dni, 7.00 do 19.00 hod.)
 • linka Centra dobrovoľníckej psychologickej podpory: 0908 453 842 (pracovné dni, 8.00 do 17.00 hod.)
 • e-mail na pomoc pre ľudí v núdzi: potrebujempomoc@zilina.sk
 • v prípade potreby kontaktujte Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline  0905 342 182 alebo 0905 342 812 - nepretržitá prevádzka
   
 • V prípade potreby ohľadom sociálneho poradenstva pre klientov alebo ich zákonných zástupcov, nás neváhajte konataktovať na tel. čísle 0918 877 144 alebo cez e-mail dusana.barcikova@gmail.com

__________________________________________________________________

Školská jedáleň 


 •  Strava je zabezpečená z GRAMY, s.r.o.
 • Prevádzka - Saleziánska 18, 01001 Žilina
 
_____________________________________________________________
 

                              


Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom


    Dňom 01. 01. 2010 došlo k zmene názvu Domova sociálnych služieb "Život spolu" pre deti a dospelých s autizmom"  na: Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom.

    Je súčasťou projektu Regionálneho centra autistov v Bánovej. Zriaďovateľom je Občianske združenie Detská komunita, t.j. je jeho nižšou organizačnou zložkou. Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom navštevuje 37 klientov.

    Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom vo svojich priestoroch poskytuje:

 • voľnočasové aktivity
 • krúžkovú činnosť
 • rehabilitačné masáže
 • terapie zohľadňujúce individualitu dieťaťa:
  • muzikoterapia
  • ergoterapia
  • arteterapia

    Pre deti je k dispozícii telocvičňa, herňa, počítačová miestnosť vybavená špeciálnymi edukačnými a fono programami, muzikoterapeutická a arteterapeutická miestnosť. Špecializované zariadenie zabezpečuje celodennú starostlivosť formou denného pobytu deťom od predškolského veku až po dospelosť.

    Úzko spolupracujeme a konzultujeme s rodičmi, odborníkmi z radov medicíny, psychológie a pedagogiky. Pedagógovia a vychovávatelia sa zúčastňujú odborných kurzov a seminárov v rámci ďalšieho vzdelávania, ako aj domácich a medzinárodných konferencií zameraných na problematiku autizmu.

 


 • Platby - bankové spojenie POBYT


IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001

 

 • Platby - bankové spojenie STRAVA

IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001


 

 • IČO:  37 907 191


 

Ponúkame Vám možnosť konzultácií:fyzioterapeut Milan Prôčka, Mt. rehabilitačné cvičenie, masáž, relaxácia... UT, ŠTV, 10:00-14:00 h
stomatológ MUDr. Marek Monošík preventívne prehliadky   

  
 
liečebný pedagóg PaedDr. Melánia Špániová individuálna terapia PO, UT, 14:00-16:00 h
sociálny pracovník Mgr. Dušana Barčíková informácie o poskytovaných soc. službách a o možnostiach poberania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia UT, ŠTV 10:00-11:00 h
psychológ Mgr. Lenka Vajdová psychosociálne cvičenia pre rodičov individuálne konzultácie na objednávku


Poverená vedením
 • Mgr. Dušana BarčíkováVychovávatelia - Špecializované zariadenie
 • Mgr. Barčíková Dušana (poverená vedením ŠZ)
 • Mgr. Dorčík Peter (liečebný pedagóg)
 • Bc. Gálik Ján
 • Bc. Gallová Iveta
 • Hešová Monika (el. prac. A. Pietra, Žilina)
 • Mgr. Hrubá Katarína
 • Bc. Chlebíková Katarína
 • Ing. Chlebíková Zuzana
 • Bc. Kortiš Stanislav
 • DiS. Krajčušková Ludmila (el. prac. A. Pietra, Žilina)
 • Mgr. Kubová Zuzana
 • Mgr. Remiš Marián
 • Vávrová Monika (el. prac. A. Pietra, Žilina)

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom je nižšou organizačnou zložkou Občianskeho združenia Detská komunita.
 
© 2021 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie