logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 958352(10) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Staršie 
30.11.
Pomoc seniorom
 
Aj tento rok sa naše zariadenie zapojilo do zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Kolegovia, rodičia a deti spoločne prispeli k tomu, že sa nám podarilo naplniť 16 krabíc od topánok, ktoré pred Vianocami pôjdu do rôznych zariadení seniorom v Žiline a okolí. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME! Fotografie

___________________________________________________05.05. 23
MDD na Čučoriedke
Vďaka pohostinnosti p. Horniša sme mohli opäť aj tento rok, stráviť príjemný čas v prírode Veľkej Rače na chate Čučoriedka. Touto cestu chceme srdečne poďakovať za skvelý obed a príjemnú atmosféru. Fotografie...

 

_____________________________________________________
01.06.
Benefičný koncert
Po štvorročnej nechcenej prestávke sme 31.5. 2023 zorganizovali náš tradičný Benefičný koncert.
Touto cestou sa chceme POĎAKOVAŤ účinkujúcim, ktorí vystúpili bez nároku na honorár (QUEEN SHOW,
V8 Band, Sima Magušinová).
ĎAKUJEME Domu odborov v Žiline, ktorý nad podujatím prebral záštitu. ĎAKUJEME moderátorke Mgr. Michaele Pastorkovej za čas, ktorý venovala príprave na náš koncert.  ĎAKUJEME hlavnej organizátorke Mgr. Kataríne Machynovej a všetkým zamestnancom, ktorí sa taktiež podielali na organizácii a príprave všetkého potrebného...
V neposlednom rade patrí veľké ĎAKUJEM Vám, ktorí ste nás podporili svojou účasťou, výťažok z benefície bude použitý pre potreby detí, žiakov a klientov Regionálneho centra autistov.

 
+

___________________________________________________________________


Pri príležistosti Dňa Zeme (22. apríla) sme poupratovali dvor školy a naše okolie. Fotografie...


 
______________________________________________
05.04. 23
Žilinský večerník


+
 

_____________________________________________________________


 
Boli sme obdarovaní

+
Ďakujeme Nadácii Kia Slovakia, ktorá nám darovala pre OZ Detská komunita štyri počítače. Naši klienti sa veľmi potešili...

 
_________________________________________________________
 
08.12. 22
Ďakujeme Senior klubu "Priatelia" za darovanie balíčkov pre deti, žiakov a klientov RCA Žilina. Okrem sladkého potešenia priniesli aj veľa pozitívnej energie, ktorú sme mohli načerpať pri spievaní vianočných kolied. 
________________________________________________________________________
08.12. 22
+
Ďakujeme spoločnosti Schaeffler Group s.r.o., Kysucké Nové Mesto, za darovanie mikulášskych balíčkov pre naše deti, ktoré navštevujú elokované pracovisko Čadca (SZŠ s MŠ).

________________________________________________________

 

16.12.2021
 
Poďakovanie
 
Veľké vianočné prekvapenie pre deti a klientov Regionálneho centra autistov v Bánovej pripravila Nadácia „Iný svet" spoločnosti Industry Solutions. Multifunkčná senzoricko-didaktická pomôcka dovezená až z Anglicka bude pre naše deti nápomocná nie len pri rozvíjaní mysle, ale bude im prinášať aj radostné pocity.
Ešte raz veľká vďaka Nadácii „Iný svet" spoločnosti Industry Solutions za podelenie sa s našimi žiakmi a klientmi.
Prajeme šťastné, požehnané Vianoce a tešíme sa na spoločné stretnutia v roku 2022. Fotografie...________________________________________________
   
16.12. 2021
Ocenenie

Aktívne sme sa zapojili do výtvarnej súťaže OZ Nie sme sami",  "Svet očami autistov". Okrem diplomu za 1. miesto si vysoko vážime aj poďakovanie a hodnotenie práce pedagógov.____________________________________________________________________________


06.12. 2021

+

Zo srdca ďakujeme všetkým našim priateľom zo Seniorklubu Priatelia Žilina za to, že aj v týchto ťažkých časoch myslia na naše deti a obdarovali ich mikulášskymi balíčkami. Nesmierne si to vážime, nakoľko sa nám dostáva najviac prejavenej lásky a pozornosti najmä od ľudí, ktorí ju rovnako potrebujú.
Máme Vás radi, chýbajú nám naše spoločné stretnutia.
Prajeme Vám zo srdca najmä veľa zdravia, lásky a síl do ďalších rokov.

Priatelia zo Seniorklubu nám napísali pekný list.

Mikuláš v RCA fotografie...

                                                                                                                            kolektív RCA
 

___________________________________________________________

07.12. 2021

 

+
SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, elokované pracovisko Čadca, ďakuje spoločnosti Schaeffler Group s.r.o. , Kysucké Nové Mesto za sponzorský dar v podobe Mikulášskych balíčkov pre naše deti.
Srdečne ďakujeme!

_____________________________________________________________________________________

26.11. 2021
+
Ďakujeme Alfa Akadémii, p.Dávidovi Hancovi za peňažný dar, vďaka ktorému sme počas r. 2021 zažili množstvo výletov, podnetných aktivít, nakúpili didaktické či ergoterapeutické pomôcky a hračky. Vďaka týmto prostriedkom sme tiež zabezpečili materiálno technické vybavenie a ochranné pomôcky. ĎAKUJEME!
 
 
                                                                                                                                      klienti a zamestnanci
                                                                                                                                         Detskej komunity

 
 

_________________________________________________________________________

09.10. 21

Keramický krúžok 

Gratulujeme našim žiakom k získaniu ocenenia za ich prácu v keramickej dielni pod vedením p. učiteľky Zuzany Chodelkovej. Fotografie...

_________________________________________________________________


Žilinský večerník


+____________________________________________________________
 

5.12.2019

Mikuláš v RCA
 
Ďakujeme našim priateľom zo Seniorklubu Priatelia Žilina za mikulášsky program a mikulášske balíčky pre našich žiakov a klientov Regionálneho centra autistov. Fotografie...____________________________________________________
 
2.12.2019
Deti deťom
 
Ďakujeme žiakom CZŠ Dobrého pastiera z 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, ktorí sa pod vedením pedagágov zapojili do zbierky sladkostí pre naše deti. Vďaka ich štedrosti môžeme naším žiakom a klientom z RCA pripraviť mikulášske balíčky. Srdečne ďakujeme a deťom aj pedagógom z CZŠ prajeme požehnané Vianoce wink Fotografie...
 


________________________________________________Žilinský večerník 12.11.2019


+


__________________________________________________________
 

28.10.2019

Október - mesiac úcty k starším

Pri tejto príležitosti  sme si pripravili krátky kultúrny program pre našich starých rodičov. V programe vystúpili deti
zo SMŠ, žiaci zo SZŠ, klienti Súkromnej praktickej školy a klienti Špec. zariadenia.
Program obohatili seniori zo skupiny Ruty-Šuty.
Video  +fotografie 


__________________________________________________________
 

16.10.2019

Dopravný deň v Regionálnom centre autistov

Ďakujeme policajtom z DI Žilina - Marek Ďurajka a Jozef Trulik, ktorí našim deťom vysvetlili pravidlá cestnej premávky a čo obnáša ich práca. Deti sa vozili po dopravnom ihrisku, ktoré bolo osadené dopravným značením a semafórom pre chodcov.
V rámci projektu KIA DA sa zakúpili nové kolobežky, ktoré si dnes deti mohli vyskúšať.
Vďaka tejto aktivite sa deti hravou formou v praxi učili pravidlá cestnej premávky. Fotografie...________________________________________________

 

2.10.2019

Šarkaniáda

Deti ( Špec. zariadenie, el. prac. na Malej Prahe) podnikli výlet na Žilinské hradisko a púšťali šarkana, trasu zvládli Žilinskou mestskou dopravou wink   . Fotografie...


_____________________________________________________________________________

 

12.9.2019

Pohodička pohoda

Vďaka podpore SPOZA-ŽR (pernamentky do vodného sveta) klienti Špecializovaného zariadenia navštívili vodný svet
v Hoteli Diplomat, zrelaxovali a prešli sa okolo jazera v Rajeckých Tepliciach. Čaká nás ešte niekoľko podobných výletov, na ktoré sa spoločne tešíme. Ďakujeme!      Fotografie...

 

____________________________________________


Benefičný koncert
 

23. mája sme pripravili už 8. ročník nášho tradičného Benefičného koncertu, ktorý sme už druhýkrát zorganizovali
v spolupráci a pod záštitou Domu odborov v Žiline. Vďaka kultúrnej príležitosti sme mohli ďalej šíriť povedomie o autizme.
 
Svojou prítomnosťou nás poctili hudobné skupiny:
  • QUEENSHOW Slovensko
  • 3Drive
Hudobným skupinám ĎAKUJEME za skvelú atmosféru, ktorú svojou hudbou priniesli do sály.


Hudobné nadanie predstavili hrou na klavíri aj naši žiaci:
  • Martin B.
  • Kamil P.
  • Samuel H.
Pre našich žiakov bolo verejné vystúpenie pred množstvom ľudí veľkým krokom v socializácii. Samotné predstavenie nacvičovali niekoľko týždňov a do priestorov sály prišli žiaci niekoľko krát, aby si zvykli na priestor a štruktúru.

ĎAKUJEME riaditeľstvu Domu odborov Žilina za poskytnutie priestorov a pomoc pri organizácii koncertu, zvlášť slečne Dominike Valjaškovej za ochotu, promtnosť a ústretovosť pri organizácii tejto benefície.

ĎAKUJEME Ivane Strelcovej, ktorá nás sprevádzala svojim moderovaním a POĎAKOVANIE patrí aj skvelým divákom, ktorí nám svojou účasťou vyjadrili podporu a vytvorili príjemnú rodinnú atmosféru.


 
ĎAKUJEME Kataríne Machynovej ako hlavnému organizátorovi a jej kolegom z RCA za pomoc
s organizáciou benefície.

Všetci účinkujúci a moderátorka večera vystúpili BEZ NÁROKU NA HONORÁR, za čo im patrí srdečná VĎAKA!

Veľmi si Vašu pomoc vážime!


Výťažok z benefície bude použitý pre potreby klientov Regionálneho centra autistov v Žiline.

________________________________________________________


17.5.2019
Opereta

Žiaci a klienti Regionálneho centra autistov navštívili Dom umenia Fatra v Žiline (15.5.2019) a pozreli si operetu
pod názvom „Čarovná flauta". Fotografie...


_____________________________________________________________
 


10.5.2019
Rozhovor o výskume mozgu a autizmu


Pozrite si rozhovor s neurofyziologičkou Prof. MUDr. Danielou Ostatníkovou, PhD. TU


___________________________________________
2.5.2019
Jedna škola pre autistov nestačí

 
Pozrite si reportáž o našom zariadení TU______________________________________________


27.4.2019
Výtvarná tvorivosť
 
Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - 2. apríl, si Regionálne centrum autistov pripravilo pre verejnosť, výstavu výtvarných prác pod názvom Život v lese". Vernisáž výstavy sa konala v priestoroch cukrárne Evelin (26.4.)
Ďakujeme príjemnej obsluhe a ústretovej majiteke p. Evičke, ktorá nás privítala so srdcom na dlani, poskytla nám priestory cukrárne a občerstvenie pre žiakov SZŠ.
Pozývame vás na prezentáciu prác do cukrárne Evelin, ktorá bude trvať do 30.05. 2019. Fotografie z vernisáže...


_________________________________________________Deň otvorených dverí
 

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2. apríl) sa uskutočnil v našom zariadení Deň otvorených dverí. Žiaci SZŠ s MŠ si pre hostí pripravili krátky kultúrny program. Ďakujeme za vašu návštevu a podporu!
Pozrite si video z programu...
______________________________________________________________


13.3.2019
Ocenenie klienta Špecializovaného zariadenia
 
+ (pre zväčšenie kliknite na obrázok)__________________________________________________31.1.2019
Článok v Rodinnom mesačníku Žilinského regiónu "Spoločne ruka v ruke"
________________________________________________________


9.1.2019
Rodičia deťom
ĎAKUJEME rodine Nuzíkovej za darovanie interaktívnej tabule pre deti v materskej škôlke.
Vďaka tejto pomôcke môžeme skvalitniť vzdelávanie našich najmenších klientov.

_____________________________________________________
Žilinský večerník 20.11.2018


+

____________________________________________________

 

25.10.2018
Jeseň v školskej knižnici

Pri príležitosti „Október medzinárodný mesiac školských knižníc" sa 24.10.2018 uskutočnilo posedenie  pod názvom „Jeseň v knižnici". Fotografie...


_____________________________________________________________________________________


5.10.2018
Kino

V rámci socializácie naších žiakov a klientov sme sa zúčastnili na premietaní filmu Sedem zhavranelých bratov v obchodnom centre Mirage. Ďakujeme za pomoc p. Zuzane B. (riaditeľke Tatrafilmu). Fotografie...____________________________________________

15.9.2018
pomáha

 
V rámci spolupráce zamestnancov spoločnosti Hyundai Dymos Slovakia s našim zariadením bol piatok 14.9.2018 dňom rôznorodých aktivít. S klientmi Špecializovaného zariadenia boli na hubách, strávili čas na hipoterapii a pomohli nám zrekonštruovať lavičky na školskom dvore (brúsenie a lakovanie).
Vedeniu spoločnosti a ich zamestnancom ĎAKUJEME! Fotografie...

_____________________________________________________________________


3.9.2018
Nové priestory pre SZŠ s MŠ v Čadci
 
Školský rok 2018/2019 sme slávnostne zahájili v novozriadených priestoroch Kysuckej nemocnice s poliklinikou
v Čadci.
Elokované pracovisko bude slúžiť pre 19 žiakov a detí, ktoré navštevujú SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom
v Čadci.
Ďakujeme vedeniu Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci za pomoc pri zriaďovaní nových priestorov!
Ďakujeme aj rodičom a zamestnancom za akúkoľvek pomoc pri zriaďovaní!
Fotografie zo slávnostného otvorenia si môžete pozrieť TU. 

Nočná pyramída

 
Nočná pyramída - hosť


Hosťom v relácii (26.6.2018) bola zriaďovateľka Regionálneho centra autistov PaedDr. Beáta Matušáková.
Reláciu si môžete vypočuť z archívu TU__________________________________________
 
24.5.2018

Benefičný koncert


 
Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme sme zorganizovali Benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil vo Veľkej scéne Domu odborov v Žiline.
ĎAKUJEME učinkujúcim: Heľenine oči, AYA, Tomáš Bezdeda, V8 Band a mederátorovi koncertu Andrejovi Bičanovi, všetci vystúpili bez nároku na honorár!
ĎAKUJEME vedeniu Domu odborov
za poskytnutie priestorov a za pomoc pri organizácii!
Taktiež ĎAKUJEME hosťom, ktorí nás podporili svojou účasťou a vytvorili skvelú atmosféru!

 
  • Repotrtáž TV Severka si môžete pozrieť TU.


_______________________________________________________Reportáž Žilinský večerník 22.5.2018+_______________________________________________________________
 

29.4.2018
Ocenenie za výtvarnú zručnosť
 
Žiaci V. triedy (S. Kovanda, F. Hostačný, J. Rodák, A. Meluš) sa ku koncu apríla zúčastnili na odovzdaní cien v súťazi „Každý deň je deň zeme“ v Banskej Štiavnici. Okrem prevzatia cien si žiaci so svojou triednou učiteľkou (PaedDr. G. Remišová) pozreli aj krásy Banskej Štiavnice.
Žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy! Fotografie..._______________________________________________________________

 
11.4.2018
Asperger o svojej diagnóze

V marci (29.03.) nás navštivil Branislav Lacko, ktorý má diagnostikovaný Aspergerov syndróm a zamestnancom RCA porozprával ako vníma a ako sa mu žije so svojou diagnózou. Okrem iného nám odprezentoval aj svoje umelecké fotografie.  V diskusii odpovedal na rôzne otázky, ktoré mu adresovali zamestnanci. Fotografie...

________________________________________________________________

13.3.2018

Výtvarná súťaž
 
 
Andrej Gernát (žiak SZŠ el. prac. Čadca) vyhral ocenenie v súťaži,  ktorú organizovala Kysucká knižnica v Čadci pri príležitosti narodenín akademického maliara Miroslava Cipara. Fotografie...


_______________________________________________
 
13.2.2018
AYA pre autistov

 
Členovia skupiny AYA v rodinno - zábavnej súťaži 5 proti 5 (február 2018) vyhrali sumu 420€. Čiastku sa rozhodli venovať Regionálnemu centru autistov v Žiline. Odovzdávanie symbolického poukazu bolo spojené s karnevalom v našom zariadení. ĎAKUJEME! Fotografie a video


 

________________________________________________________

 
26.10.2017
Deň úcty k starším
 
V októbri si spoločnosť pripomína Mesiac úcty k starším a preto sme v našom zariadení privítali najmä starých rodičov našich detí. Kultúrny program pod vedením učiteľov a vychovávateľov si pripravili žiaci SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, žiaci Súkromnej praktickej školy a klienti Špecializovaného zariadenia ako prejav úcty.
Tradičným cauntry tancom nás prišli potešiť aj členovia Senior klubu priateľov so skupinou Ruty – Šuty.
Ďakujeme za účasť rodičom a pozvaným hosťom!


______________________________________________________________

 

19.10.2017

Október s knihou

Pri príležitostiOktóber - medzinárodný mesiac školských knižníc" sa v školskej knižnici uskutočnilo posedenie pod názvom Záložka do knihy spája školy". Fotografie...


 

 
_______________________________________________________
 
 
6.4.2017
MY Žilinské noviny


+


_________________________________________________________
 
 
5.4.2017
DOD 2017

 
Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme sa v priestoroch Regionálneho centra autistov konal Deň otvorených dverí. Pudujatie sme odštartovali krátkym kultúrnym programom, žiaci SPŠ si pripravili scénku k pesničke od skupiny Vidiek „Keď je sedem ráno“, žiaci z piatej triedy zatancovali tanec na rokenrolovú pesničku a ďalší žiaci recitovali alebo spievali. Ďakujeme senior skupine Ruty – Šuty za tanečné číslo z ich repertuáru a tiež ďakujeme rodičom a návštevníkom za ich prítomnosť, ktorou nám vyjadrujú svoju podporu a priazeň.  Fotografie...
 

 
_____________________________________________________________________6.3.2017
Výtvarná súťaž
 
Elokované pracovisko SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom  v Čadci sa zapojilo do výtvarnej súťaže Ilustrujem svoju obľúbenú knižku". Za svoje výtvarné dielo dostal ocenenie 24.2.2017 aj žiak SZŠ v Čadci Mário Paholek, ktorému ďakujeme za reprezentáciu nášho zariadenia a gratulujeme! Fotografie...
 
 

____________________________________________________________________________

 
24.2.2017
Karneval
 
 
V priestoroch Regionálneho centra autistov sa uskutočnil už tradičný karneval masiek. Žiaci a klienti si pripravili rôznorodé masky napr. - Snehulienka, Superman, potápač, kominár, kúzelník, Mimoň, vláčik Tomáš a mnohé ďalšie. Súkromná praktická škola prišla s celou plejádou kuchárov aby potešili naše žalúdky. Ďakujeme rodičom a starým rodičom, ktorí sa prišli pozrieť na svoje ratolesti a tiež  ďakujeme SPOSA – ŽR za zakúpenie sladkostí a občerstvenia pre žiakov a klientov nášho zariadenia. Fotografie...
 
 
___________________________________________________________

 

21.12.2016
Vianočný koncert

Malým predvianočným koncertom nás potešili Tomáš Bezdeda, Boris Lettrich a Peter Miháľ. Zahrali a zaspievali rôzne skladby a známe hity ako "Krásne krásna", "Malý princ", ktoré sme si spolu s nimi zaspievali. Koncert zakončili tradičnými vianočnými piesňami "Búvaj, dieťa krásne" a "Tichá noc".   Fotografie... 
 

__________________________________________

 

6.12.2016
Mikuláš

 
Mikulášku dobrý strýčku..., opäť znelo z úst naších detí pre Mikuláša, ktorý nás so svojim anjelom neobišiel ani tento rok. Pekný kultúrny program pre rodičov a starých rodičov, pripravili učitelia a vychovávatelia spolu so žiakmi a klientmi nášho zariadenia. Svojim spevom a hudbou nás prišiel potešiť Tomáš Bezdeda, ktorému touto cestou ďakujeme za jeho čas. Srdečná vďaka patrí firme PVcar s.r.o., p. Vavro, ktorý finančne zabezpečil balíčky pre naše deti. Fotografie...


__________________________________________________________

9.11.2016
„Úsmev pre autistov"
 
7.11.2016 sa realizoval projekt v spolupráci s Mestom Žilina, ktorého hlavnou myšlienkov je význam starostlivosti o zuby. Žiaci a klienti sa dozvedeli o správnych návykoch pri starostlivosti o zuby - postup pri umývaní zubov a čistení jazyka,  pitný režim, konzumovanie ovocia a zeleniny, aké potraviny sú vhodné pre zdravé zuby, ako sa dá predchádzať zubnému kazu. Projekt má za cieľ vytvoriť pozitívny vzťah k stomatohygiene a pripomenúť, že staroslivosť o zuby má význam nie len pre jednotlivca, ale aj pre širokú verejnosť.  Fotografie..._________________________________________________

Žilinský večerník 14.6.2016


+


___________________________________________

 
15.6.2016
Divadlo
 
V priestoroch našej školy sa uskutočnilo divadelné predstavenie Klauniáda v podaní Divadla zo šúflíka. Ďakujeme za veselé predstavenie, ktoré nám vytvorilo úsmev na tvári. Fotografie... 
____________________________________________________________
 
14.6.2016
Modrá výstava

 
V priestoroch Makovického domu sa uskutočnila 14.6.2016 vernisáž výstavy Svet očami autistov, na ktorej boli odprezentované výtvarné diela klientov a žiakov Regionálneho centra pre autistov. Ďakujeme za krátky kultúrny program Betke Harzekovej (hra na gitare), za finančnú podporu Kia Motors Slovakia a za skrášlenie priestorov obchodu Party Town s.r.o.  Fotografie..._______________________________________________________
 
30.5.2016
Športový piatok
Žiaci našej školy sa zúčastnili 27.5.2016 na "Parádnom dni", ktorý organizovala Spojená škola na Rosinkách. Ide o deň, ktorý je plný športových aktivít a zábavy. Fotografie...


 

 
 
24.5.2016
Víkend s výletom

 
V rámci projektu Sobota s výletom, klienti Špecializovaného zariadenia, klienti elokovaného pracoviska ul. A. Pietra a žiaci školy navštívili Demänovskú jaskyňu slobody. Hodina, ktorú sme strávili v jaskyni bola silným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Projekt finančne zabezpečuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Fotografie...


 
____________________________________________________________________
22.4.2016

Skrášlenie okolia
Pri príležitosti Dňa Zeme sme spolu so žiakmi našej školy skrášlili okolie vysadením tují a vytvorením skalky. Škôlkári zas pridali ruku k dielu, pozbieraním smeti v areáli.  Fotografie...

 
 
 
_________________________________________________________
23.3.2016
Deň otvorených dverí

 
Dňa 23.3.2016 sme otvorili svoje brány pre širokú verejnosť, priateľov a rodičov školy. Súčasťou podujatia Dňa otvorených dverí bol bohatý kultúrny program tvorený z krátkych vystúpení v podaní žiakov školy, detí z materskej škôlky a klientov špecializovaného zariadenia. Pre hostí bolo pripravené pohostenie, prezentácia rôznych výtvarných prác klientov nášho zariadenia a pre dnešný deň sme vytvorili špeciálnu miestnosť „Kafučíno“ – v príjemnom prostredí sme ponúkali kávu a čaj.
Ďakujeme za návštevu a podporu, ktorú ste nám vyslovili. Fotografie...
 


___________________________________________________
 

19.3.2016
Dobrovnoľnícka aktivita
 
Zamestnanci PPG Deco Slovakia zabezpečili výtvarné pomôcky, farby, štetce a drevené výrobky. Klienti maľovali a zdobili drevené hračky. Výťažok z predaja výrobkov  firma daruje na nákup športových potrieb pre naše zariadenie . Fotografie...
 


_________________________________________________________________________________
 
18.3.2016
Sobotná lyžovačka
 V rámci projektu Sobota s výletom sme sa vybrali s klientmi Špecializovaného zariadenia do Jasenskej doliny (20.2.) a na Martinské hole (12.3).  Lyžovačka to bola parádna a dokonca bol aj sneh wink
Projekt finančne zabezpečuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Fotografie...
______________________________________________________________


24.2.2016
Smiechocviky v RCA
 Kto ju vedie?
Terapiu smiechom (skupinová terapia) vedie certifikovaný terapeut smiechu, liečebný pedagóg  Mgr. Peter Dorčík

Čo je terapia smiechom?
Skupinová terapia,  dýchacie a relaxačné  cvičenia, detská hra, predstieraná hra, hra v skupine, nácvik očného kontaktu,  prirodzený, spontánny a nákazlivý smiech J , priateľstvo, rozvoj zmyslového vnímania a dôvery v skupine, sociálne zručnosti,komunikácia.

Ako prebieha? 
V pravidených intervaloch 3 x týždenne, 25 min.jedna skupina (5-6 klientov). Dobrovoľná účasť na terapii, nenásilným spôsobom aktivizuje  k aktivitám nastavených podľa individuálnych daností  klientov s autizmom v skupine.

Čomu napomáhajú smiechocviky?

• do tela dostávame viac kyslíka, vďaka čomu pracujú naše bunky efektívnejšie  
• zvyšujeme cirkuláciu krvi – máme červené líčka, vyzeráme mladšie
• pohybom brušného svalstva a celkovo orgánov v brušnej dutine napomáhame tráveniu
• posilňujeme/ imunitný systém/časté poruchy funkcie imunitného systému u osôb s PAS
• upravujeme krvný tlak  na úroveň dosahovanú pri relaxácii
• redukuje sa tvorba stresových hormónov (adrenalínu, kortizolu), takže sme viac uvoľnení a zrelaxovaní (vplyv na  sebastimulačné správanie)
• uvoľňujú sa hormóny šťastia – endorfíny
• endorfíny taktiež pôsobia ako prirodzené, telu vlastné analgetikum – znižujú bolesť
• dosahujeme pocit uvoľnenia, “zľahčenia”
• telo produkuje prirodzený hormón serotonín, ktorý zmierňuje, odstraňuje pocity úzkosti, depresie

 

_______________________________________________________________19.2.2016

Rotary ples
+
XV. Benefičný ples Rotary Clubu Žilina sa uskutočnil 5.2.2016. Naše zariadenie zastupovala riaditeľka
PaedDr. Beáta Matušáková a pri tejto príležitosti jej bol odovzdaný finančný dar. Súčasťou plesu bola aj dražba výtvarných prác, ktoré vytvorili klienti Regionálneho centra pre autistov.


_______________________________________________________________________________

10.2.2016
Masky

 
Dňa 9.2.2016 sa v našich priestoroch uskutočnil tradičný Fašiangový karneval. Množstvo rôznorodých masiek vytvorilo opäť skvelú náladu. Fotografie...

__________________________________________________________26.1.2016
Krst knihy

Dňa 14.1.2016 sme sa zúčastnili na krste knihy Máme dieťa s autizmom, ktorej autorkou je profesorka MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., a kolektív autoriek. Krstnou mamou bola Sisa Lelkes Sklovska. Fotografie...


_______________________________________________

 
2.11.2015
Mesiac úcty k starším
 
Október - Mesiac úcty k starším - pri tejto príležitosti si pripravili žiaci SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom, žiaci Praktickej školy a klienti Špecializovaného zariadenia pre svojich starých rodičov a rodičov bohatý kultúrny program. Fotografie...

 
 
__________________________________________________________

2.11.2015
 
Výtvarná súťaž
 
 
Nathan Piatkowski sa zúčastnil na 9. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku, „Dúhový kolotoč" pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica na tému: „Hry s farbami" , v kategórii: Deti MŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Svojim výtvarným dielom sa mu podarilo zaujať porotu a z rúk primátora mesta Banská Bystrica si 26.10. 2015 prebral na vernisáži výstavy Pamätný list.
Nathanovi ďakujeme za reprezentáciu našej školy a srdečne gratulujeme! Fotografie...
 
___________________________________

 
23.10.2015
 
Stolnotenisový turnaj
 
Samuel Kovanda, reprezentant našej školy v stolnom tenise a minuloročný Majster Slovenskej republiky žiakov špeciálnych základných škôl v kategórii mladší žiaci, má opäť dôvod na úsmev. Na Majstrovstách Slovenskej republiky žiakov špeciálnych základných škôl v Bytči (22.10.2015) obsadil druhé miesto a stal sa tak Vicemajstrom Slovenskej republiky... Druhé miesto je o to vzácnejšie, keďže vo svojej kategórii bol najmladší a musel húževnato bojovať. Samkovi gratulujeme a želáme veľa úspechov v jeho športovej aktivite!
Fotografie...
 

______________________________________________________________19.10.2015

Víkendový výlet

V rámci aktivity "Sobota s výletom" sa 17.10. 2015 uskutočnil výlet na Šútovksé vodopády pre klientov ŠZ a žiakov SZŠ s MŠ. Fotografie... 
_______________________________________


22.9.2015
Dopravný deň
 
V spolupráci s KRPZ Žilina sme opäť zorganizovali dopravný deň pre našich žiakov a klientov Špecializovaného zariadenia. Okrem posedenia si na policajnej motorke či rozprávania do policajného megafónu, si žiaci mohli na chodníku vyfarbiť dopravné značky alebo urobiť úlohu z dopravnej výchovy. Sladké odmeny a pitný režim finančne podporila Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.
Reportáž Tv Severka http://www.severka.tv/relacie/1035/68/Den-dopravy-v-Banovej/
Fotografie...


 
___________________________________________20.9.2015
Špania Dolina

Klienti Špecializovaného zariadenia si 18.9. 2015 urobili výlet do Španej Doliny. Krátka túra viedla po "Malom banskom náučnom chodníku". Akciu finančne zabezpečila  Kia Motors Slovakia.


______________________________________________________

26.6.2015
Splavovanie Váhu

 
Dňa 26.6.2015 sme pre klientov ŠZ a žiakov ZŠ zorganizovali splavovanie Váhu na raftoch. Akcia plná adrenalínu sa začala vo Vrútkach a zakotvili sme v Strečne. Všetci sme sa vrátili žíví a zdraví, hoci trochu mokrí smiley . Za finančnú podporu ďakujeme Kia Motors Slovakia. Fotografie..._______________________________________________________


8.6.2015
Sklársky skanzen

 
Praktická škola a žiaci II. triedy ZŠ si 8.6.2015 odskočili na koncoročný výlet do sklárskej dielne vo Valaskej Belej. Ďakujeme sklárskemu majstrovi Petrovi Dolinajovi za erudovaný výklad. Výletníci videli ako sa pracuje so sklom a mohli si vyskúšať aj fúkanie skla. Každému sa podarilo nafúkať... wink Fotografie...


____________________________________________1.6.2015
Deň detí
 
Pri príležitosti MDD sme pripravili pre klientov Špecializovaného zariadnia a žiakov školy množstvo športových aktivít, odmeny a uvarili sme aj skvelý guláš.  Fotografie...
 
___________________________________________________________29.5.2015
Parádny deň

 
Klienti Špecializovaného zariadenia a žiaci školy sa 29.5.2015 zúčastnili na športovom podujatí Parádny deň 7. Za splnenie rôznorodých športových aktivít si vysúťažili vecné ceny, občerstvenie a v prvom rade si užili množstvo zábavy a pohybu. Ďakujeme Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline za zorganizovanie skvelej akcie. Fotografie...

 
_______________________________________25.5.2015
Benefičný koncert
 
V Konzervatóriu Žilina sa 14. mája 2015 uskutočnil tradičný Benefičný koncert Regionálneho centra autistov.
Ď A K U J E M E - účinkujúcim za ich prejav bez nároku na honorár, ako aj mediálnym partnerom a sponzorom, za poskytnutie priestorov vedeniu Konzervatória Žilina a našej dvornej moderátorke Ivane Strelcovej.
A v neposlednom rade ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nás prišli podporiť svojou účasťou. Fotografie... a reportáž.

 

______________________________________________________

27.4.2015

Drevené hračky

 

+

Srdečne Ď A K U J E M E p. Romanovi Sloviakovi, ktorý spolu so synom vyrobil autá z dreva pre žiakov elokovaného pracoviska v Čadci.
 

___________________________________________________________

20.4.2015

Srdečne blahoželáme!

 

+

Pani riaditeľke PaedDr. Beáte Matušákovej k získaniu medaily Jána Amosa Komenského, ktorú prevzala z rúk Ing. Viliama Rojka ( vedúci odboru školstva Žilina)

za celoživotnú pedagogickú prácu pri príležitosti životného jubilea
a za mimoriadne zásluhy a výsledky dosiahnuté v podagogickej
a výchovnej práci v školstve a práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.


 

 

_____________________________________________________________


 

13.4.2015

Exkurzia do cukrárne

Žiaci školy sa zúčastnili na exkurzii do cukrárne Evellin a mohli tak nahliadnuť do výrobného precesu cukrárne, vyskúšali si vykrajovanie korpusu, prezreli si stroje, ktoré sú potrebné pri výrobe zákuskov. Ako inak - nemohli chýbať koláče - od ochotných zamestnancov dostali čerstvo upečené laskonky wink  Ďakujeme zamestnancom cukrárne za ochotu! Fotografie...


 

____________________________________________________________________________________31.3.2015

Modrý výlet

V rámci modrej kampane (Vysvieťme to na modro!) v dňoch od 31. marca do 2. apríla zorganizovala SPOSA – ŽR exkurziu na Budatínsku vežu. Žiaci školy a klienti ŠZ s rodičmi mali možnosť nahliadnuť do interiéru Budatínskej veže a dozvedieť sa zaujímavé informácie o Budatínskom zámku . Modrými šálmi či akýmkoľvek doplnkom v modrej farbe sme sa zapojili do celosvetovej kampane LIGHT  IT UP BLUE (Vysvieťme to na modro!), modrá farba je farbou  komunikácie a zároveň symbolom autiizmu. Fotografie...

____________________________________________________

30.3.2015

Deň otvorených dverí

Pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme sa uskutočnil v Regionálnom centre autistov Deň otvorených dverí. Žiaci školy a klienti Špecializovaného zariadenia potešili rodičov a hostí krátkym kultúrnym programom. Tancom na pesničku zo seriálu Rodina Addamsovcov nás prišli podporiť žiaci zo ZŠ Bánová. Hosťom a účinkujúcim ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší rok. Fotografie...
 

_____________________________________________________________


20.3.2015

Lyžovačka na Martinkách

Dnes (20.3.2015) nás privítali Martinské hole, ktoré nám ponúkli nádhernú lyžovačku zaliatú teplými jarnými lúčmi. Cesta na Martinky bola plná adrenalínu pri nasadzovaní reťazí, ale nakoniec sme sa vyštverali. Klienti ŠZ a žiaci školy vďaka finančnej podpore Kia Motors Slovakia, mohli zažiť výlet spojený s lyžovačkou a s čiastočným zatmením Slnka.  Fotografie...

___________________________________________

19.3.2015

„Marec – Mesiac knihy“

Pri príležitosti „Marec – mesiac knihy“ sa dňa 19.3.2015 uskutočnilo posedenie v našej školskej knižnici na tému „Krtko a jeho dobrodružstvá“.  Okrem čítania zaujímavých príbehov o najznámejšom krtkovi, čakali na žiakov omaľovánky a sladká odmena. Fotografie...
 

______________________________________

 11.2.2015

Fašiangový karneval


V druhú februárovú stredu (11.2.2015) ožilo naše zariadenie rôznymi farebnými a zaujímavými maskami. Prišiel nás navštíviť Shrek, Mr. Bean, ale aj námorníci či hudobný dirigent. Na našom tradičnom Fašiangovom karnevale bola dobrá zábava a veľa smiechu. Fotografie...
 

___________________________________________________

Koncert

29.1.2015
Umeleckým zážitkom nás potešili 29. januára študenti Konzervatória Žilina pod vedením Mgr. art. Dušana Vrúbela a zo speváckej triedy Mgr. art. Jozefa Gráfa – na gitare hrali Erik ŽigmundLukáš Kaplan, spev – Andrej Vancel, klavír – Mgr. art. Michal Direr. Ďakujeme za umelecký zážitok!

 

________________________________________________________

5.12.2014

Mikuláš

Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš a priniesol našim žiakom a klientom balíček sladkostí. Na oplátku Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a porozprávali ako sa im darilo poslúchať počas celého roku.  Fotografie...
                                                                                     

____________________________________________________________

21.11.2014

Ocenenie nášho žiaka

Dňa 20. novembra 2014 v budove Konzervatória v Žiline, žiak SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom Roman Beňo získal ocenenie ministra školstva - medailu Jána Amosa Komenského za výnimočný výtvarný talent... , ktorú mu odovzdal vedúci odboru školstva Okresného úradu Žilina Viliam Rojko. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. Fotografie...
 

________________________________________________________1.11.2014

No Escape

Escape Game je hra o prežití. Na rozdiel od čítania knihy, hrania PC hry, alebo pozerania TV sa tu stávate súčasťou príbehu.  Ste hlavným hrdinom a cesta k slobode je vo vašich rukách. Je len na vás a vašom tíme ako rýchlo dokážete uniknúť z priestoru plného prekážok, hádaniek a hlavolamov. Počas celej hry bude vaším najväčším nepriateľom čas. Na únik máte totiž len 60 minút!
Jeden z tímov tvorený zamestnancami Špecializovaného zariadenia sa dostal von a stačilo im iba 40 minút. Je to druhý najlepší čas v histórii hry!
Aktivita sa uskutočnila 31.10.2014 v rámci supervízie spojenej s teambuildingovou akciou. Financie boli získané z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v rámci zamestnaneckého grantového programu. Fotografie...
 
 

_________________________________________________________________________________27.10.2014

Október - mesiac úcty k starším

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.” ( Johann Wolfgang von Goethe)
Pri tejto príležitosti sme si kultúrnym programom uctili starých rodičov našich žiakov. Krátka pasáž tancov a recitácie potešila srdcia všetkých zúčastnených. Aj tento rok nás prišli obohatiť krátkym country číslom zo Senior klubu priateľov a ich tanečnou skupinou Ruty - Šuty - Ďakujeme! Fotografie...
 

______________________________________________________________________22.10.2014

Medzinárodný deň školských knižníc  

                                                             

Pri tejto príležitosti si žiaci prečítali úrivok z knihy, ktorú si v školskej knižnici sami vybrali a vyrobili si do nej peknú "zubatú" záložku. Medzinárodný deň školských knižníc sa pripomína každý štvrtý októbrový pondelok. Fotografie...


 

___________________________________________________________


20.10.2014

Ocenenie

 

V mesiaci október sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Dary Zeme”, ktorú organizovalo mesto Žilina.
Žiak praktickej školy Alexej Adamík získal čestné uznanie. Výstava je sprístupnená vo vestibule Mestského úradu od 14. do 24. októbra 2014.


+


 

___________________________________________________________________


3.10.2014

Svetový deň zvierat

 

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorý si každoročne pripomíname 4.októbra, naše deti vytvorili rôzne zvieratá kresbou na papier. V rámci dňa mohli nakŕmiť a pohladkať Morča domáce a dozvedieť sa o ňom rôzne informácie. Fotografie...

 

_______________________________________________________________________26.9.2014

Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov špeciálnych základných škôl v stolnom tenise

V piatok 26.9.2014 Špeciálna základná škola internátna Bytča zorganizovala VII. Majstrovstvá Slovenskej republiky v stolnom tenise. Našu školu reprezentoval talentovaný žiak Samuel Kovanda, ktorý pri svojej prvej účasti získal titul Majstra Slovenskej republiky v kategórii mladší žiaci. Samkovi gratulujeme a tešíme sa na jeho ďalšie športové úspechy. yes Fotografie...

 

_____________________________________________________________
 

Plus Jeden Deň

12.9.2014
+__________________________________________

27.8.2014

Trinásta komnata

Každoročne sa zúčastňujeme na výstave výtvarných prác a výrobkov klientov špeciálnych škôl a DSS a robíme tak aj tento rok.
Preto vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy 3.9.2014 o 16. hodine v Makovického dome Žilina, ktorá potrvá do 19.9.2014. Tešíme sa na vašu účasť.
 

____________________________________________________


27.8.2014

+

 

____________________________________________________________________

16.7.2014

Výlet

Výlet klientov Špecializovaného zariadenia na Popradské pleso vo Vysokých Tatrách sa uskutočnil 15.7.2014. Krásny pocit z nádhernej prírody nám nezobral na spiatočnej ceste ani tatranský dážďwink
Ďakujeme Kia Motors Slovakia za finančné zabezpečenie podujatia. Fotografie...


______________________________________________________________________________9.7.2014

Maľovanie priestorov

Ďakujeme firme PPG Deco Slovakia a jej zamestnancom , ktorí 8.7.2014 vymaľovali priestory jedálne a výdajne jedál.
Ďakujeme aj za dlhodobú spoluprácu a podporu. Fotografie...


 

___________________________________________________________________________________________

1.7.2014

Dar

Touto cestou chceme P O Ď A K O V A Ť za darovanie trojkolesového bicykla p. Zdenovi Mišutkovi.

                                                                    +

_____________________________________________________________

 

25.6.2014

Výstava výtvarných prác

Výstava prác na tému "Tešíme sa zo života" v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Krankas, do ktorej prispeli aj naši žiaci a klienti ŠZ bude inštalovaná do konca augusta na všetkých poschodiach budovy(Bratislavská ul. č.1 v Žiline). Čestné uznanie 24.6.2014 dostalo aj naše zariadenie.  Fotografie...


 

________________________________________________________________

 

30.5.2014

Parádny deň ...alebo šport hýbe svetom
 

30.5.2014 sa naši žiaci SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom a klienti ŠZ pre osoby s autizmom po 2. krát zúčastnili na "Parádnom dni 6 alebo šport hýbe svetom". Športový deň sa konal na Športovom gymnáziu (Rosinská cesta). Tričká pre našich súťažiacich ozdobil kresbou aj tento rok Roman Beňo.
Myšlienka športového podujatia vznikla v roku 2008. Parádny deň je koncepčne riešený a organizovaný na báze tzv. opačnej integrácie, t.j. viac ako 445 zdravých a zdravotne postihnutých detí súťaží v 15-tich disciplínach, v ktorých si vyskúšajú veľmi nedradičné chápanie pohybu. Počas tohto dňa sa rozdiely stierajú...  Fotografie...

__________________________________________________________________________________________________________________

 

29.5.2014

Projekt
 

29.5.2014 sme začali s realizáciou projektu Obete vojny. Postupne  v rámci ergoterapeutických aktivít budeme s klientami ŠZ pre osoby s autizmom, brúsiť a moľovať oplotenie pohrebiska obetí z 2. Svetovej vojny, ktorí ležia na cintoríne v Bánovej. Neskôr príde na rad výsadba a úprava okolia. Projekt je financovaný Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.
Fotografie...
 

 

_________________________________________________________________________

 

+
 

___________________________________________________________________
 

3.5.2014

Benefičný koncert
 
Na V. Benefičnom koncerte RCA, ktorý sa konal v priestoroch Žilinského konzervatória 28.4.2014 prijali pozvanie okrem našich priateľov, rodičov a zamestnancov aj predstavitelia mesta. Svojou prítomnosťou nás poctil primátor
Ing. Igor Choma, za ŽSK - odbor sociálnych vecí Mgr. Mária Vránová, Mgr. Viera Mikundová a Mgr. Katarína Šušoliaková, z Okresného úradu - odbor školstva PaedDr. Anna-Klein Krušínová, za KKS Makovického dom
PhDr. Soňa Řeháková.
Vďaka patrí aj vedeniu Žilinského konzervatória riaditeľovi  Mgr. Oravcovi a jeho zástupkyni Mgr. Zuzane Priečinskej za poskytnutie koncertnej sály. Ďakujeme aj  Ivane Strelcovej za príjemné moderovanie programu.
Potlesk zožali všetci učinkujúci ako Samuel Harzek, Tomáš Bezdeda, AYA, Big Band Žilinského Konzervatória a Balkansambel.
Za ich čas a ochotu podporiť naše zariadenie vystúpením bez nároku na honorár im patrí srdečná vďaka!

 

_________________________________________________________

30.4.2014

Výlet klientov Špecializovaného zariadenia
 

Celodenný výlet do Gaderskej doliny sa uskutočnil dňa 25.4.2014. Klienti sa prechádzali jarnou dolinou a mohli tak načerpať pozitívnu energiu z prírody.  Za finančnú podporu a dlhodobú spoluprácu ďakujeme Kia Motors Slovakia! Fotografie...


 

____________________________________________________________

22.4.2014

Žilinec

 

+

 


_________________________________________________________________-

 

Reportáž TV Severka

Pozrite si reportáž z canisterapie, ktorá prebieha v našom zariadení do júna 2014 pod vedením  certifikovaných canisterapeutov z Canis centra K7. Projekt bol zafinancovaný vďaka SPOSA-ŽR. Ďakujeme!

http://ulozto.sk/live/xCRV9J5o/canisterapia-mpg

 

__________________________________________________________________
 

12.4.2014

Reportáž TV Severka

Pozrite si reportáž z dňa otvorených dverí.

http://ulozto.sk/live/xkFh1F76/bk-autisti-vystava-mpg

http://www.severka.tv/relacie/150/68/Autisti-ukazali-co-je-v-nich/


 

_________________________________________________________

11.4.2014

Deň otvorených dverí 2014

Desiaty apríl 2014 patril v RCA - ZA  Dňu otvorených dverí. Krátky kultúrny program našich klientov, ktorým potešili prítomných sa začal po desiatej hodine. Scénickým tancom nás prišli podporiť žiačky zo ZŠ Bánová.
Nasledovalo pohostenie a prezentácia výrobkov klientov školy a Špecializovaného zariadenia. Naše dvere pre širokú verejnosť boli otvorené do 16-tej hodiny. Priateľom, priaznivcom a náštevníkom ďakujeme za podporu! Fotografie...

____________________________________________________________________________

3.4.2014

Zber papiera   

V priebehu predchádzajúcich mesiacov sme za spolupráce rodičov našich žiakov uskutočnili zber papiera.  Odovzdali sme 426 kg papiera za čo sme dostali 71 kotúčikov toaletného papierayes.
Rodičom a zamestnancom ďakujeme za ochotu!
V zbieraní papiera budeme naďalej pokračovať. 
Zbierame: noviny, časopisy a knihy bez obalov zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke).

 

____________________________________________________________


7.4.2014

+

______________________________________________________

2.4.2014

2. apríl Svetový deň o autizme

Pri tejto príležitosti nás navštívila TV Markíza. Reportáž z Televíznych novín si môžete stiahnuť tu (video je majetkom TV Markíza).

___________________________________________________________

27.3.2014

Nasvieťte to na modro!

Pri príležitosti Svetového dňa o autizme (2. apríl) sme sa vybrali na výlet vlakom do Rajeckých Teplíc. Akciu zabezpečila SPOSA-ŽR. Súčasťou výletu bolo zapojiť sa do globálnej iniciatívy Light it up blue! (Nasvieťte to na modro!), ktorej cieľom je netradičnou formou zvýšiť povedomie a vniesť viac svetla do preblematiky autizmu. Tento rok sa opäť rozsvieti na modro Žilinská radnica a napríklad aj Empire State Building, CNN Tower v Toronte či Parlament v Budapešti. Fotografie...

 ______________________________________________________________________

 

21.3.2014

„Marec – mesiac knihy“

V našom zariadení sa konalo tradičné posedenie v školskej knižnici pod názvom „Dráčik v knižnici“. Okrem maľovanej básničky a čítania zaujímavých príbehov čakali na žiakov omaľovánky a samozrejme sladká odmena. Fotografie...


____________________________________________________________________

20.3.2014

Žilinský večerník 18.3.2014

+

_____________________________________________________________

7.3.2013

Lyžovačka

Spolu s klientmi ŠZ(špecializované zariadenie), žiakmi a rodičmi sme sa poriadne vybláznili na lyžovačke na Martinských holiach. Zo začiatku hmla ako mlieko, ale neskôr krásna, slnečná a jarná lyžovačka. Mierne opálení horským slnkom sme sa v poobedných hodinách vrátili pred našu školu.
Akciu finančne zabezpečila Kia Motors Slovakia. Ďakujeme!  Fotografie...

 


 

________________________________________________

 

28.2.2014

Karneval

Dňa 28.2.2014 sa uskutočnil v priestoroch RCA-ZA už tradičný fašiangový karneval žiakov a klientov zariadenia. Okrem predvádzania masiek si deti zatancovali a dobre sa zabavili. Pekné masky nezdobili iba deti, ale aj pedagógov a vychovávateľov. Prišli nás pozrieť aj šmolkovia...wink   Fotografie...

 

______________________________________________________________

28.2.2014

Poďakovanie

+

 

V mene p. riaditeľky PaedDr. Beáty Matušákovej a zamestnancov veľmi pekne ďakujeme p. Vojčiniakovi a jeho rodine za dar (mikrosystém s dvd a rádiom) pre elokované pracovisko v Čadci.

 

_______________________________________________________

25.2.2014

Rotary ples

+

V sobotu 22.2.2014 sa uskutočnil 14. benefičný ples Rotary klubu Žilina. Na plese sa konala dražba výrobkov a výtvarných prác klientov RCA-ZA, Stružielka a Nadácie Krajina harmónie. Výťažok z dražby poputuje na adresy zúčastnených organizácií. Ďakujeme Rotary klubu Žilina za podporu, ktorá prebieha od roku 2006.   

______________________________________________________

24.2.2014
Janko Polienko
 
Na návštevu k nám po roku opäť zavítalo divadlo Na hojdačke s predstavením pod názvom Janko Polienko. Príbeh bol pútavý a zábavný. Fotografie...

 

______________________________________________________________
 

Canisterapia

4.1.2014

Do nášho zariadenia zavítali certifikované canisterapeutky z Canis centra K7 so svojimi štvornohými kamarátmi. Klientov ŠZ čakajú ešte ďalšie dve terapie. Canisterapia sa uskutočnila vďaka finančnej podpore darcov na portáli Dobrá krajina v rámci projektu Rabaka. Ďakujeme!       Fotografie...

 

___________________________________________________________

 

Darčeky pod stromček

18.12.2013

Ďakujeme Mobis Slovakia s.r.o. za vecné dary pre našich klientov. Fotografie...

 

© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie