logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 978962(5) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2012/2013September 2012

 • 03.09.2012 - sme  spolu so žiakmi a klientmi Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej slávnostne zahájili nový školský rok 2012/2013
 • 05.09.2012 - sa v Makovickom dome Žilina uskutočnila vernisáž výstavy "Trinásta komnata". Svoje práce vystavuje desať zariadení vrátane RCA - Žilina. Výstava prác bude do 21. septembra 2012
 • 26.09.2012 - sa uskutočnil dopravný deň v spolupráci s KRPZ Žilina. Podujatie bolo súčasťou projektu
  "S vetrom vo vlasoch", ktorý je financovaný Nadačným fondom Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

Október 2012
 • 23.10.2012 - nás poctili svojou návštevou seniori zapojení do projektu "Zelená pre seniorov". Deň strávili s klientmi RCA - Žilina, odovzdali im svoje skúsenosti pri pečení koláčov, mohli sa porozprávať so psychológom, vyskúšali si modelovanie v keramickej dielni
 • 24.10.2012 - ukončenie projektu "Chránená záhrada" posedením s rodičmi a klientmi špecializovaného zariadenia
 • 25.10.2012 - sa naši žiaci zabavili v Obchodnom centre Mirage, na interaktívnej výstave Hry a klamy. Mohli si tak overiť v praxi učivo, ktoré sa učili na hodinách fyziky
 • 28.10.2012 - sa uskutočnilo ľadové korčuľovanie na zimnom štadióne v Žiline, ktoré sa bude pravidelne konať v priebehu zimnej sezóny. Ďakujeme MsHK Garmin Žilina za sponzorské poskytnutie ľadovej plochy
 • 29.10.2012 - sa uskutočnilo posedenie s kultúrnym programom pre rodičov, starých rodičov a klientov RCA - Žilina. Svojou návštevou a tanečným programom nás potešila Country skupina seniorov "RUTY-ŠUTY". Pedagógovia s klientmi zariadenia pripravili krátky kultúrno - tanečný program, ktorým potešili svojich rodičov a starých rodičov
 • 30.10.2012 - sa uskutočnil výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne organizovaný SPOSA ŽR. Na akcii sa zúčastnili deti s rodičmi a zamestnanci RCA - Žilina

November 2012
 • 22.11.2012 - slávnostné otvorenie detašovaného pracoviska na Ul. A. Pietra 13 v Žiline
 • 23.11.2012 - vďaka Nadácii Pontis sme dňa 23.11.2012 v Digital Park (Bratislava) prevzali vyradenú výpočtovú kancelársku techniku

December 2012
 • 06.12.2012 - sme  v Regionálnom centre autistov v Žiline - Bánovej slávili sv. Mikuláša. Deti a pedagógovia pripravili pekný kultúrny program (tanec na pesničku "Kúpil otec rybu"). Mikuláš deti obdaroval balíčkami sladkostí a ovocia, ktoré boli zakúpené vďaka finančnému daru od MZ Pneu s.r.o.
 • 12.12.2012 - sa v Meste Čadca uskutočnil benefičný koncert pod záštitou manželky primátora Ing. Evy Gurovej. Výťažok vo výške 663 bol odovzdaný riaditeľle RCA - Žilina PaedDr. Beate Matušákovej
 • 19.12.2012 - Vianočná kapustnica v priestoroch RCA-Žilina

Január 2012
 • začiatok realizácie projektu Tvorivé dielne II. do 31. 08. 2013


Február 2013
 • 07.02.2013 - sa v priestoroch RCA - ZA uskutočnil Interaktívny odborný seminár, ktorého cieľom bolo oboznámenie sa s Teacch programom a s používaním režimových kariet
 • 08.02.2013 - príjemným obohatením dňa bol karneval masiek

Marec 2013
 • 07.03.2013 - nás navštívilo Divadlo na hojdačke s predstavením Strašiak Tomáš
 • v mesiaci marec sme sa zúčastnili (zaslaním výkresov) celoslovenskej výtvarnej výstavy s názvom "Autizmus a my"
 • 20.03.2013 - pri príležitosti Marec - mesiac knihy sme usporiadali knižničné podujatie na tému - "Zvieratá z farmy". Deti za pomoci pedagógov maľovali a čítali rozprávku o zvieratách.
 • 21.03.2013 - deti z MŠ si v zubnej ambulancii nacvičovali správnu techniku čistenia zubov
 • 27.03.2013 - posedenie zamestnancov RCA-ZA pri príležitosti Dňa učiteľov

Apríl 2013
 • 10.04.2013 - sa v našom zariadení uskutočnil deň otvorených dverí. Deti, žiaci a dospelí klienti si s našimi pedagógmi a vychovávateľmi pripravili pre rodičov a hostí krátky kultúrny program (recitovanie básničiek, tance na ľudovú hudbu a spievanie piesní)

Máj 2013
 • 14.05.2013 - v Makovickom dome sa uskutočnil šiesty ročník vernisáže Svet očami autistov VI. Spestrením bolo vystúpenie bratov Harzekovcov hrou na gitare
 • 22.05.2013 - v priestoroch novej koncertnej sály Konzervatória Žilina sa uskutočnil štvrtý ročník Benefičného koncertu. Ďakujeme učinkujúcim: Arzén, V8 Band, Tomáš Bezdeda, Big Band Žilinského konzervatória, ktorí obetovali svoj čas a energiu bez nároku na honorár. Ďakujeme moderátorke Ivane Strelcovej a partnerom: Kia Motors Slovakia, IHT ZA s.r.o. , Rádio Sever, Žilinský Večerník, TV Severka. Skvelý zvuk nám zabezpečil 3mo sound. Každý rok nás poteší hrou na klavíri Samuel Harzek (klient RCA-ZA) a nebolo tomu inak ani dnes. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť svojou účasťou

Jún 2013
 • 14.06.2013 - slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Záleží nám na tom", organizované zdravotníckym zariadením Krankas s.r.o. Žiak Roman Beňo obsadil 4. miesto.
 • 17.06.2013 - dopravný deň v spolupráci s KRPZ Žilina. Deti, žiaci a klienti si zajazdili po dopravnom ihrisku, učili sa význam dopravných značiek, rozumieť semafóru. Veľkým zážitkom bola možnosť sadnúť si do policajného auta alebo na policajnú motorku. Na dopravnom dni sa zúčastnili aj deti z materskej škôlky v Bánovej
 • 27.06.2013 - slávnostné ukončenie školského roku spojené s príjemným posedím zamestnancov RCA 
 • 28.06.2013 - slávnostné odovzdávanie vysvedčení

Júl 2013
 • v mesiaci júl - realizácia terapeutického chodníka
 • 04.07.2013 -  vďaka programu Jazdím bez nehôd, Nadácia Pontis v spolupráci s Nadačným fondom SSE pomohla zrealizovať pre zamestnancov RCA - ZA kurz prvej pomoci
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie