logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 958358(10) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2015/2016

September 2015


 • 2.9. - sa uskutočnila vernisáž výstavy prác klientov z domovov sociálnych služieb, špeciálnych zariadení a škôl žilinského regiónu "Trinásta komnata" , do ktorej sa zapojilo aj naše zariadenie
 • 18.9. - výlet klientov Špecializovaného zariadenia do Španej Doliny
 • 22.9. - v spolupráci s KRPZ v Žiline sme zorganizovali dopravný deň


Október 2015
 • 17.10. - v rámci aktivity „Sobota s výletom" sa uskutočnil výlet na Šútovksé vodopády pre klientov ŠZ a žiakov SZŠ s MŠ
 • 20.10. - pri príležitosti „Medzinárodný deň školských knižníc" sa v našej školskej knižnici konalo posedenie pod názvom „Tvorivé záložky"
 • 22.10. - účasť Samuela Kovandu, žiaka ZŠ  pre žiakov a deti s autizmom na Majstrovstvách Slovenskej republiky žiakov špeciálnych základných škôl v Bytči
 • 26.10. - odovzdanie Pamätného listu Nathanovi Piatkowskemu od primátora mesta Banská Bystrica,  za výtvarné dielo na tému „Hry s farbami"
 • 27.10. - pre klientov a zamestnancov RCA zorganizovala SPOSA - ZA výlet do Aqaparku v Dolnom Kubíne
 • 28.10 - október - Mesiac úcty k starším , pri tejto príležitosti sa konalo kultúrne vystúpenie v našej škole pre starých rodičov a pre rodičov detí


November 2015

 • 30.11.2015 - pečenie Vianočných medovníkov


December 2015

 • 4.12.2015 - zavítal do nášho zariadenia (i elokovaných pracovísk) Mikuláš
 • 18.12.2015 - Vianočné posedenie zamestnancov Regionálneho centra pre autistov


Január 2016

 • 14.1.2016 - účasť na krste knihy Máme dieťa s autizmom

Február 2016

 • 9.2. - fašiangový karneval v priestoroch RCA


Marec 2016
 • 11.3. - dobrovoľnícka aktivita zamestnancov PPG Deco Slovakia v Špecializovanom zariadení
 • 12.3. - v rámci aktivity Sobota s výletom sme zorganizovali lyžovačku na Martinské hole
 • 23.3. - v našom zariadení sa uskutočnil Deň otvorených dverí


Apríl 2016
 • 5.4. - žiaci Praktickej školy sa zúčastnili exkurzie v cukrárenskej dielni Evellin
 • 6.4. - žiaci Praktickej školy sa zúčastníli exkurzie do dielne na výrobu obuvi
 • 21.4. - výlet klientov Špecializovaného zariadenia na Stránik
 • 22.4. - pri príležitosti Dňa Zeme sme skrášlili okolie našej školy


Máj 2016

 • 21.5. - v rámci projektu Sobota s výletom sa klienti ŠZ a žiaci základnej školy zúčastnili výletu do Demänovskej jaskyne slobody
 • 27.5. - klienti školy sa zúčastnili na "Parádnom dni" (športový deň), ktorý zorganizovala Spojená škola
 • 30.5. - žiaci Súkromnej praktickej školy sa zúčastnili exkurzie do Súkromnej strednej umeleckej školy


Jún 2016
 • 1.6. - Deň detí - spoločný výlet na atrakcie do Snowparadise - Veľká Rača Oščadnica
 • 14.6. - v Makovickom dome sa uskutočnila vernisáž výstavy "Svet očami autistov" - modrá výstava
 • 15.6. - v priestoroch našej školy sa uskutočnilo divadelné predstavenie Klauniáda v podaní Divadla zo šúflíka
 • 30.6. - slávnostné odovzdanie vysvedčení žiakom školy
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie