logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 958354(9) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2016/2017


September 2016

 • 5.9. - zahájenie školského roka 2016 / 2017
 • 13.9. - sme usporiadali Medzinárodnú konferenciu, pri príležitosti 10. výročia založenia Regionálneho centra autistov s názvom Aktuálne perspektívy pre ľudí s poruchou autistického spektra (program).

Október 2016
 • 27.10, - pri príležistosti Medzinárodný deň školských knižníc" sa konalo posedenie v našej školskej knižnici pod názvom Spoločné čítanie"
 • 28.10. - zamestananci RCA sa zúčastnili kurzu prvej pomoci

November 2016


 • 7.11. - v spolupráci s Mestom Žilina sme realizoval projekt Úsmev pre autistov"

December 2016
 • 2.12 - žiaci a klienti školy zdobili vianočnou výzdobou priestory RCA
 • 6.12. - naše zariadenie navštívil Mikuláš s anjelom, svojím spevom a hudbou nás potešil Tomáš Bezdeda
 • 14.12. - žiaci Súkromnej praktickej školy navštívili cukráreň Evellin
 • 16.12. - vianočná kapustnica zamestnancov školy
 • 21.12. - vianočný koncert Tomáša Bezdedu, Borisa Lettricha a Petra Miháľa v priestoroch RCA


Január 2017
 • 31.1. - sa začala v našom zariadení canisterapia, ktorá v rámci projektu (finančne zabezpečuje Nadácia IS Industry Solutions) pokračuje do decembra 2017


Február 2017
 • 24.2. - v priestoroch Regionálneho centra pre autistov sa uskutočnil fašiangový karneval za účasti rôznych masiek


Marec 2017
 • 23.3. - pri príležitosti „Marec – mesiac knihy“ sa v školskej knižnici konalo posedenie „Tri prasiatka - poskladaj svoju rozprávku“  
 • 24.3. - slávnostné posedenie zamestnancov RCA pri príležitosti Dňa učiteľov


Apríl 2017
 • 4.4.2017 - pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme sa v priestoroch Regionálneho centra autistov konal Deň otvorených dverí
 •  Máj 2017
 • 17.5. - výlet klientov Špecializovaného zariadenia na Budatínsky zámok
 • 24.5. - záverečné hodnotenie žiakov tretieho ročníka SPŠ
 • 26.5. - exkurzia žiakov SPŠ v Kysuckej knižnici a výlet do Čadce
 • 29.5. - návšteva klientov Špecializovaného zariadenia a jazda na koni v jazdeckom areáli Petrus

Jún 2017
 • 1.6. - Deň detí - spoločný výlet na atrakcie do Snowparadise, Veľká Rača Oščadnica
 • 21.6. - sa uskutočnil desiaty ročník výstavy výtvarných prác žiakov a klientov nášho zariadenia Svet očami autistov
 • 27.6. - nás navštívilo Divadlo zo šuflíka so svojím predstavením Janko a Marienka
 • 30.6. - slávnostné odovzdanie vysvedčenia žiakom školy© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie