logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 333987(1) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
Riaditeľka: PhDr. Janka Marková, PhD.

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 41 72 411 28

Súkromná ZŠ s MŠ
                   


Riaditeľ a zriaďovateľ školy
  • PaedDr. Beáta Matušáková


Poverená vedením školy
  • Mgr. Eva Čičková

                                                                                                                                                  
   Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
          Do Stošky 8
          010 04 Žilina - Bánová     041 72 411 28

    0905 646 091


IČO

37 977 440Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

  Slovenská sporiteľňa, a.s.


IBAN (BIC): SK19 0900 0000 0051 0761 0127 (GIBASKBX) © 2018 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor