logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 216928(9) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
Poverená riadením: Mgr. Veronika Hrošová

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 907 631 692

Regionálne centrum autistov Žilina
                                                                                                                                   
       

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom


Zvětšit mapu                   +                                                                               +
                                                                                                                                                  

Zriaďovateľ

 • PaedDr. Beáta Matušáková
   SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom
           Do Stošky 8
           010 04 Žilina
- Bánová

                                                                                                                                                                          

       b.matusakova@azet.sk

 

 • Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

  Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN (BIC): SK19 0900 0000 0051 0761 0127 (GIBASKBX)

 

 • IČO: 37 977 440
    041 72 411 28

    0905 646 091, 0910 699 183


 

 • SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko Čadca


" width="425">
Zriaďovateľ             

 • PaedDr. Beáta Matušáková    SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmum elokované pracovisko Čadca
           Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca,
           Paláriková 2311,
           022 16 Čadca

                          b.matusakova@azet.sk  Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

    Slovenská sporiteľňa, a.s.


  IBAN (BIC): SK19 0900 0000 0051 0761 0127 (GIBASKBX) 

     


          041 72 411 28

       0905 646 091, 0910 699 183


                                                                                                                                                                                                 

   

  • Súkromná praktická škola


  Zväčšiť mapu           +


  Zriaďovateľ

  • PaedDr. Beáta Matušáková


   
      Súkromná praktická škola
               Do Stošky 8
              010 04 Žilina
  - Báno

                                                                                                                                                                            

      praktickáskolaza@gmail.com

   

  • Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

    Slovenská sporiteľňa, a.s.

  IBAN (BIC): SK08 0900 0000 0051 0760 8385 (GIBASKBX)        041 72 411 28
   

  • Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom


                   +

  Zriaďovateľ
  • OZ Detská komunita

  PaedDr. Beáta Matušáková


             Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
                        Do Stošky 8
                       010 04 Žilina
  - Bánová

   
                                                                                                                                                                         

                   b.matusakova@azet.sk


  • Platby - bankové spojenie POBYT

  Prima banka Slovensko, a.s.

  IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001 (KOMASK2X)


                IČO: 37 907 191


      041 72 411 28

      0905 646 091, 0910 699 183     

  • Elokované pracovisko Žilina

                     
            +                                                                                                             +


                  

  Zväčšiť mapu  Zriaďovateľ
  • PaedDr. Beáta Matušáková


        Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom                                                      
              Ul. Ambra Pietra 13
              010 01 Žilina         b.matusakova@azet.sk


                        


   

  Zamestnanci Regionálneho centra autistov Žilina - Bánová  Riaditeľ a zriaďovateľ školy

  • PaedDr. Matušáková Beáta

  Poverená zastupovaním SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom
  • Mgr. Čičková Eva

  Riaditeľ Súkromnej praktickej školy
  • PhD.Marková Janka
  Pedagogickí zamestnanci - špeciálni pedagógovia

  • Mgr. Backová Martina (elokované pracovisko MŠ Čadca)
  • Mgr. Bineková Eva
  • Mgr. Čičková Eva
  • Mgr. Durajová Lucia (špeciálny pedagóg,el. pracovisko SZŠ Čadca - poverená vedením el. pracovísko  v Čadci)
  • Mgr. Ďurkovská Katarína
  • Mgr. Gavlásová Martina (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
  • Mgr. Hrošová Veronika (Súkromná praktická škola)
  • Mgr. Chodelková Zuzana
  • Mgr. Kubíková Veronika
  • Mgr. Machynová Katarína
  • PhD. Marková Janka
  • Mgr. Skřivánková Ingrid (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
  • Mgr. Znášiková Tatiana


  Pedagogickí asistenti

  • Mgr. Brežná Zuzana
  • Mgr. Golisová Andrea ( elokované pracovisko MŠ Čadca)
  • Mgr. Hrubá Katarína
  • Bc. Chabrečková Lenka (elokované pracovisko MŠ Čadca)
  • Mgr. Chnúriková Adriána (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
  • Mgr. Kočišová Monika
  • Bc. Kortiš Stanislav
  • Bc. Lukačovičová Daniela (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
  • Mgr. Matušáková Erika
  • PhDr. Michulková Anna
  • Šindel Branislav (Súkromná praktická škola)


  Nepedagogickí zamestnanci

  • Kleinová Anna (elokované pracovisko Ul. Ambra Pietra 13)
  • Kršíková Darina
  • Kulinová Viera


   Súkromé centrum špeciálnopedagogického poradenstva

  Psychológ

  • Mgr. Hreusová Barbora
  • Mgr. Vajdová Lenka

   Špeciálni pedagógovia
  • Mgr. Bineková Eva (špeciálny pedagóg)
  • Mgr. Machynová Katarína
  • Mgr. Znašiková Táňa - poverená vedením (špeciálny pedagóg, logopéd)


  Vychovávatelia - Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom

  • Mgr. Barčíková Dušana (poverená vedením ŠZ)
  • Mgr. Dorčík Peter
  • Bc. Gálik Ján
  • Bc. Gallová Iveta
  • Mgr. Hrubá Katarína
  • Bc. Chlebíková Katarína
  • Ing.Chlebíková Zuzana
  • Bc. Kortiš Stanislav
  • Mgr. Kosová Monika ( elokované pracovisko A. Pietra, Žilina)
  • DiS. Krajčušková Ludmila (elokované pracovisko A. Pietra, Žilina)
  • Mgr. Kubová Zuzana
  • Mgr. Remiš Marián
  • Vavrová Monika (elokované pracovisko A. Pietra, Žilina)


  Externí zamestnanci

  • Gašparová Lenka - liečebný masér
  • MUDr. Monošík Marek (stomatológ)
  • Prôčka Milan, Mt. (fyzioterapeut)
  • PaedDr. Špániová Melánia (liečebný pedagóg)
© 2021 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie