logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 216922(12) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
Poverená riadením: Mgr. Veronika Hrošová

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 907 631 692

O súkromnom centre

15.01.2021


Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva bude DO ODVOLANIA z dôvodu epidemiologickej situácie a zavedeného lockdown-u mimo prevádzky.
V prípade potreby nás môžete kontaktovať   poradnabanova.banova@gmail.com


________________________________________________________________________

 • Pred vstupom klienta do budovy sa vykoná meranie teploty a dezinfekcia rúk
 
                                                                                                                       Ďakujeme za pochopenie

 
______________________________________________________

www.poradnabanova.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Ďalšou časťou Regionálneho centra autistov je Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré poskytuje rodičom a deťom s autizmom:
 • poradenskú a konzultačnú činnosť
 • depistáž
 • špeciálno-pedagogickú diagnostiku
 • psychologickú diagnostiku
 • sociálnu diagnostiku a poradenstvo
 • sprostredkovanie vyšetrení u ďalších odborníkov
 • odbornú pomoc pri tvorbe IVP (individuálny vzdelávací plán)
 • zapožičanie odbornej literatúry
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • vydavateľskú činnosť • Zriaďovateľ

     PaedDr. Beáta MatušákováSúkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
        Do Stošky 8
        01004 Žilina - Bánová

 

      0917 206 559


     poradnabanova.banova@gmail.com
 Dokumenty na stiahnutiePlatby - bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.


IBAN (BIC): SK77 0900 0000 0051 0761 1023 (GIBASKBX) • Zamestnanci Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva 

 Psychológ  
 • Mgr. Hreusová Barbora
 • Mgr. Vajdová Lenka


Špeciálni pedagógovia
 • Mgr. Bineková Eva
 • Mgr. Machynová Katarína
 • Mgr. Znašiková Táňa - poverená vedením (logopéd)


Externí zamestnanci

 • Gašparová Lenka (liečebný masér)
 • MUDr. Monošík Marek (stomatológ)
 • Prôčka Milan, Mt. (fyzioterapeut)
 • PaedDr. Špániová Melánia (liečebný pedagóg) 

 • Terapia HRV Biofeedback
Zariadenie RCA - ŽIlina poskytuje terapiu HRV biofeedback pre našich klientov, ktorá priebieha individuálne a je zabezpečovaná vyškoleným terapeutom. Dĺžka terapie závisí od aktuálnych možností klienta v trvaní 15-30 minút.
O čom je terapia: analýza HRV je neinvazívny spôsob merania neuro-kardiologických funkcií, ktoré odrážajú vzťahy medzi srdcom a mozgom a tiež dynamikou nervového systému. Využitie variability srdcovej frekvencie má široké možnosti využitia najmä v oblasti redukcie stresu, pri rehabilitácii a zvyšovaní výkonu. Uvedomenie si "spätno-väzobnej" (feedback) informácie (často spolu so zmenami v myslení, emóciách a správaní) podporuje dosiahnutie žiadúcich fyziologických zmien. Tieto zmeny pretrvávajú v čase aj po ukončení používania biofeedbacku. 
Terapiu poskytujeme aj pre externých záujemcov: poradna.banova@gmail.com


© 2021 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie