logo
úvod O nás   |   kontakty Kontakty   |   novinky Novinky   |   rss Rss   |   návštevy 310794(2) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 41 72 411 28

Projekty RCA

Aj vďaka úspešnosti našich projektov sme získali finančné prostriedky na skvalitnenie edukácie a materiálne vybavenie Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej.
Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí vložili do realizácie projektov svoju energiu a čas.

 
Projekty v školskom roku 2016 / 2017


Suma: 750 € ( 500 € na canisterapiu a 250 € na hipoterapiu)

Trvanie: 1 / 2017 - 3 / 2017

Aktivity: canisterapia je zabezpečená externými certifikovanými canisterapeutkami s cvičenými psami z Canis centra K7. Na realizáciu hipoterapie sú zhotovené nástupné schody s bezpečnostnými prvkami, ktoré umožnia zúčastniť sa tejto terapie aj klientom s obmedzenými pohybovými možnosťami a zaistená pravidelná bezpečná preprava na trase Bánova – Stráňavy a späť do jazdeckého areálu PETRUS

 

Projekty v školskom roku 2015 / 2016


Suma: 845

Trvanie projektu: 02/2016 - 06/2016

Aktivity projektu: v rámci aktivít sa klienti s rodičmi môžu tešiť na spoločné lyžovačky (Jasenkská dolina, Martinské hole, Veľká Rača,) turistické výstupy (Kriváň, Téryho chata,...) a taktiež na raft či návštevu Demänovskej jaskyne

Projektový manažér: Mgr. Dušana Barčíková
Suma: 2090,80

Trvanie projektu: 9.5. - 15.8.2016

Aktivity: Modrá výstava - výstava výtvarných prác (keramika, kresby, maľba), osvetové aktivity o autizme

Projektový manažér:       Mgr. Darina Straková
                                        PhDr. Anna Michulková
                                        Mgr. Dušana Barčíková
Suma: 948

Trvanie: 9/ 2016

Aktivity: nákup produktov do snoezelen miestnosti, ktoré budú nápomocné pri snoezelen terapii

Projektový manažér: Juraj Hamer a študenti VŠDS


Suma: 1000

Trvanie projektu: 29.4. - 15.9.2016

Aktivity projektu: pomoc pri Dni otvorených dverí, výsadba zelene ku Dňu Zeme, oprava terapeutického chodníka, spoločné výlety so zamestnancami Kia Motors Slovakia, zakúpenie spoločenských hier

Projektový manažér: Mgr. Dušana Barčíková

 

Projekty v školskom roku 2014 / 2015Suma: 500

Trvanie projektu: 15.4. - 30.9.2014

Aktivity projektu: ERGOTERAPIA: brúsenie a maľovanie plota, hrabanie lístia, výkop zeminy, výsadba zelene, posvietenie padlým obetiam Druhej svetovej vojny

Projektovy manažér: Mgr. Dušana BarčíkováSuma: 3726

Trvanie projektu: 13.5. - 30.9.2014

Aktivity projektu: súbor školení (12).  Apla Praha - komunikácia a terepia u osôb s autizmom + kurzi Snoezelen terapie Bazalsnuz Ostrava   


Projektovy manažér: Mgr. Dušana Barčíková a Mgr. Monika KočišováSuma: 6000 US$

Trvanie projektu: 9/2014 - 2/2015

Aktivity projektu:
zriadenie a zariadenie Snoezelen miestnosti potrebnými terapeutickými pomôckami a Snoezelen terapie

Projektovy manažér: Mgr. Oľga KlimekováSuma: 1000

Trvanie projektu: 1/2015 - 6/2015

Aktivity projektu: zameranie sa na arteterapiu a rôznorodé výtvarné techniky

Projektovy manažér: Mgr. Darina Straková

 Suma: 350

Trvanie projektu: 5/2015 - 11/2015

Aktivity projektu: zakúpenie materiálno-technického vybavenia snoezelen miestnosti, usporiadanie interaktívnych workshopov pre odbornú a laickú verejnosť.

Projektový manažér: Mgr. Oľga Klimeková


 

© 2012 code & design Dewp | DewpStore, administrátor