logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 978934(1) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Projekty RCA

Aj vďaka úspešnosti našich projektov sme získali finančné prostriedky na skvalitnenie edukácie a materiálne vybavenie Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej.
Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí vložili do realizácie projektov svoju energiu a čas.

 

          Projekty v školskom roku 2018 / 2019Suma: 1000

Realizácia: 5/2019 - 9/2019

Aktivity:

 Zabezpečenie pravidelnej bezpečnej prepravy na trase Bánova – Stráňavy a späť do jazdeckého areálu PETRUS. Samotný priebeh hipoterapie s hipoterapeutkou, odbúravanie strachu a napätia z jazdy na koni, zlepšenie koordinácie pohybov a rovnováhy.

Fotografie...


Projektový manažér: Mgr. Dušana Barčíková

Realizácia: 1/2019 - 8/2019

Suma: 1000

Aktivity:
Projekt je zameraný na rozvoj hrumej motoriky, koordinácie pohybov, zlepšenie rozsahu pohybov našich klientov a vedenie k zdravému životnému štýlu - pohyb = zdravie. Cvičenie prebieha s fyzioterapeutkou v telocvični

Fotografie...

Projektový menežér: Mgr. Dušana Barčíková
Realizácia: 3/2019 - 09/2019

Suma: 14888 

Aktivity:
Projekt napĺňa rozvoj ergoterapie a arteterapie našich klientov, vybudovanie chránenej záhrady na externom pozemku v mestskej časti Bánová a snoezelenu na elokovanom pracovisku A. Pietra na Malej Prahe

Projektovy menežér: Mgr. Dušana Barčíková

Fotografie...


Realizácia: 10/2018 - 08/2019

Suma: 3140

Aktivity:
Rozvíjanie ergoterapeutických aktivít (pestovateľské práce), voľnočasové a hrové aktivity

Projektový menežér: Mgr. Dušana Barčíková

Fotografie...


Suma: 500

Realizácia: 12/2018

Aktivity:
Podpora ergoterapie, výroba 220 ks. mydielok na filantropické podujatie Nadácie Kia Motors Slovakia

Fotografie...

Projektový menežér: Mgr. Dušana Barčíková           Projekty v školskom roku 2017 / 2018


Suma: 1000

Realizácia: 5/2018 - 10/2018

Aktivity:

Na realizáciu hipoterapie sú zhotovené nástupné schody s bezpečnostnými prvkami, ktoré umožnia zúčastniť sa tejto terapie aj klientom s obmedzenými pohybovými možnosťami a zaistená pravidelná bezpečná preprava na trase Bánova – Stráňavy a späť do jazdeckého areálu PETRUS

Fotografie...

Projektový manažér: Mgr. Dušana Barčíková 

Suma: 828

Realizácia: 2.5. - 31.8.2018

Aktivity:
výroba bižutérie, spoločný výlet 11.7. do Oravskej Lesnej, účasť na Dni otvorených dverí - KIA family day - ďakujeme za poskytnutie priestorov!


Fotografie...

Projektový manažér: Mgr. Dušana Barčíková
_________________________________________________________

 


Projekty v školskom roku 2016 / 2017


Suma: 750 € ( 500 € na canisterapiu a 250 € na hipoterapiu)

Realizácia: 1 / 2017 - 3 / 2017

Aktivity:
canisterapia je zabezpečená externými certifikovanými canisterapeutkami s cvičenými psami z Canis centra K7. Na realizáciu hipoterapie sú zhotovené nástupné schody s bezpečnostnými prvkami, ktoré umožnia zúčastniť sa tejto terapie aj klientom s obmedzenými pohybovými možnosťami a zaistená pravidelná bezpečná preprava na trase Bánova – Stráňavy a späť do jazdeckého areálu PETRUS

Projektový manažér: Mgr. Dušana Barčíková

 

 


_________________________________________________________


 

Projekty v školskom roku 2015 / 2016
Suma: 845

Realizácia:  02/2016 - 06/2016

Aktivity :
v rámci aktivít sa klienti s rodičmi môžu tešiť na spoločné lyžovačky (Jasenkská dolina, Martinské hole, Veľká Rača,) turistické výstupy (Kriváň, Téryho chata,...) a taktiež na raft či návštevu Demänovskej jaskyne

Projektový manažér: Mgr. Dušana Barčíková
Suma: 2090,80

Realizácia:  9.5. - 15.8.2016

Aktivity:
Modrá výstava - výstava výtvarných prác (keramika, kresby, maľba), osvetové aktivity o autizme

Projektový manažér:       Mgr. Darina Straková
                                        PhDr. Anna Michulková
                                        Mgr. Dušana Barčíková
Suma: 948

Realizácia:  9/ 2016

Aktivity:
nákup produktov do snoezelen miestnosti, ktoré budú nápomocné pri snoezelen terapii

Projektový manažér: Juraj Hamer a študenti VŠDS


Suma: 1000

Realizácia:  29.4. - 15.9.2016

Aktivity:
pomoc pri Dni otvorených dverí, výsadba zelene ku Dňu Zeme, oprava terapeutického chodníka, spoločné výlety so zamestnancami Kia Motors Slovakia, zakúpenie spoločenských hier

Projektový manažér: Mgr. Dušana Barčíková

 


_________________________________________________________
Projekty v školskom roku 2014 / 2015Suma: 500

Realizácia:  15.4. - 30.9.2014

Aktivity:
ERGOTERAPIA: brúsenie a maľovanie plota, hrabanie lístia, výkop zeminy, výsadba zelene, posvietenie padlým obetiam Druhej svetovej vojny

Projektovy manažér: Mgr. Dušana BarčíkováSuma: 3726

Realizácia: 13.5. - 30.9.2014

Aktivity:
súbor školení (12).  Apla Praha - komunikácia a terepia u osôb s autizmom + kurzi Snoezelen terapie Bazalsnuz Ostrava   


Projektovy manažér: Mgr. Dušana Barčíková a Mgr. Monika KočišováSuma: 6000 US$

Realizácia: 9/2014 - 2/2015

Aktivity:

zriadenie a zariadenie Snoezelen miestnosti potrebnými terapeutickými pomôckami a Snoezelen terapie

Projektovy manažér: Mgr. Oľga KlimekováSuma: 1000

Realizácia: 1/2015 - 6/2015

Aktivity:
zameranie sa na arteterapiu a rôznorodé výtvarné techniky

Projektovy manažér: Mgr. Darina Straková

 Suma: 350

Realizácia:  5/2015 - 11/2015

Aktivity:
zakúpenie materiálno-technického vybavenia snoezelen miestnosti, usporiadanie interaktívnych workshopov pre odbornú a laickú verejnosť.

Projektový manažér: Mgr. Oľga Klimeková


 


© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie