logo
úvod O nás   |   kontakty Kontakty   |   novinky Novinky   |   rss Rss   |   návštevy 203452(2) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 41 72 411 28

Aktuálne novinky__________________________________________________________________________________

 


Pri príležitosti 10. výročia založenia Regionálneho centra autistov (4. septembra 2016) vznikol dokument o našom zariadení, ktorý poukazuje, čo všetko sa podarilo 10- ročnou mravenčou prácou vytvoriť a je malým darčekom pre všetkých priateľov a podporovateľov Regionálneho centra autistov v Žiline.  Video...
 
Rozhovor s pani riaditeľkou v RTVS v relácii Tele Regina 14.9.2016, video.


__________________________________________________________


_________________________________________________________________________


 

Aktuálne fotografie

 

Polročné vysvedčenie žiakov elokovaného pracoviska ZŠ v Čadci 31.1.2017

Vianočný koncert Tomáša Bezdedu, Borisa Lettricha a Petra Miháľa 21.12.2016

Dopoludnie v Kysuckej knižnici 12.12.2016 ( ZŠ, elokované pracovisko Čadca)

Mikuláš 6.12.2016

 

______________________________________________________________________________


Jedálny lístok


 Prihlásiť a odhlásiť zo stravy je možné jeden deň vopred do 14,30 hod.

Po tejto hodine prihlasovať a odhlasovať stravu nie je možné.

V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je možné si stravu odobrať do obedára.

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy na č.t.
041/ 56 222 21,
0910/ 928 910
emailová adresa: romanovadanka@gmail.com
                 

____________________________________________________________________
8.2.2017
Podporte nás na Facebooku
 
V mesiaci február sme sa zapojili do súťaže o čerstvé jablká a iné produkty z jabĺk. Ak chcete hlasovať za naše výtvarné dielo (fotografia s číslom 23) Kliknite na nasledujúci ODKAZ
po otvorení odkazu sa zobrazí fotografia výtvarného diela, ktoré je zapojené do súťaže (pod fotografiou je uvedený názov našej školy). Pokiaľ budete fotografiu zdielať na svojom profile, JE dôležité fotografiu
otvoriť a až potom dať like.
Súťaž trvá do konca februára 2017.
____________________________________________________________________________
+

____________________________________________________________________________

Poďakovanie
Ďakujeme majiteľovi firmy Pohotovostnej kľúčovej služby Jaroslavovi Hradňanskému
za bezplatnú opravu vchodových dverí v našom zariadení.___________________________________________________________________


24.12.2016
Darčeky pod stromček


+

 
Ďakujeme SPOSA - ŽR za darovanie finančných prostriedkov ( 300 ) na zakúpenie rôznych darčekov pre našich žiakov a klientov v RCA-ZA.
___________________________________________________________
21.12.2016
Vianočný koncert

Malým predvianočným koncertom nás potešili Tomáš Bezdeda, Boris Lettrich a Peter Miháľ. Zahrali a zaspievali rôzne skladby a známe hity ako "Krásne krásna", "Malý princ", ktoré sme si spolu s nimi zaspievali. Koncert zakončili tradičnými vianočnými piesňami "Búvaj, dieťa krásne" a "Tichá noc".   Fotografie... 
 


___________________________________________________________________________


6.12.2016
Mikuláš

 
Mikulášku dobrý strýčku..., opäť znelo z úst naších detí pre Mikuláša, ktorý nás so svojim anjelom neobišiel ani tento rok. Pekný kultúrny program pre rodičov a starých rodičov, pripravili učitelia a vychovávatelia spolu so žiakmi a klientmi nášho zariadenia. Svojim spevom a hudbou nás prišiel potešiť Tomáš Bezdeda, ktorému touto cestou ďakujeme za jeho čas. Srdečná vďaka patrí firme PVcar s.r.o., p. Vavro, ktorý finančne zabezpečil balíčky pre naše deti. Fotografie...__________________________________________________________
 
9.11.2016
„Úsmev pre autistov"
 
7.11.2016 sa realizoval projekt v spolupráci s Mestom Žilina, ktorého hlavnou myšlienkov je význam starostlivosti o zuby. Žiaci a klienti sa dozvedeli o správnych návykoch pri starostlivosti o zuby - postup pri umývaní zubov a čistení jazyka,  pitný režim, konzumovanie ovocia a zeleniny, aké potraviny sú vhodné pre zdravé zuby, ako sa dá predchádzať zubnému kazu. Projekt má za cieľ vytvoriť pozitívny vzťah k stomatohygiene a pripomenúť, že staroslivosť o zuby má význam nie len pre jednotlivca, ale aj pre širokú verejnosť.  Fotografie..._________________________________________________

Žilinský večerník 14.6.2016


+


___________________________________________

 
15.6.2016
Divadlo
 
V priestoroch našej školy sa uskutočnilo divadelné predstavenie Klauniáda v podaní Divadla zo šúflíka. Ďakujeme za veselé predstavenie, ktoré nám vytvorilo úsmev na tvári. Fotografie... 
____________________________________________________________
 
14.6.2016
Modrá výstava

 
V priestoroch Makovického domu sa uskutočnila 14.6.2016 vernisáž výstavy Svet očami autistov, na ktorej boli odprezentované výtvarné diela klientov a žiakov Regionálneho centra pre autistov. Ďakujeme za krátky kultúrny program Betke Harzekovej (hra na gitare), za finančnú podporu Kia Motors Slovakia a za skrášlenie priestorov obchodu Party Town s.r.o.  Fotografie..._______________________________________________________
 
30.5.2016
Športový piatok
Žiaci našej školy sa zúčastnili 27.5.2016 na "Parádnom dni", ktorý organizovala Spojená škola na Rosinkách. Ide o deň, ktorý je plný športových aktivít a zábavy. Fotografie...

 

 
_________________________________________________________________________________________________»
 
© 2012 code & design Dewp | DewpStore, administrátor