logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 398504(5) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktuálne novinky2% Regionálne centrum autistov Žilina
 
10.01. 2022      
Vážení rodičia,
 
zákonný zástupca žiaka/dieťaťa predloží tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  vždy po každom prerušení dochádzky do školy/ materskej školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivo bude pri vstupe do školy alebo si ho môžete vyplniť doma a priniesť v deň nástupu.

  • naďalej bude priebiehať ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk),
  • vstup rodičom do budovy nie je naďalej povolený,
  • žiadame rodičov aby pri odovzdávaní a preberaní svojich detí mali prekryté horné dýchacie cesty,

Naša škola sa nachádza v zelenej fáze školského Covid semaforu.
                                                                            +
 

                                                   +                                                                    +
 

                              ______________________________________________________________                             

Aktuálne fotografie
 

Viac fotografií nájdete v ostatnej galérii


_________________________________________________________________________
 

Školská jedáleň
 

 
Od 10. 01. 2022 dochádza k zmene poskytovateľa stravy.

 
Strava je zabezpečená zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku
  • Predmestská 82, Žilina
     
  • Odhlasovanie stravy je možné u triedneho učiteľa alebo u vychovávateľa do 12:30 hod.

Cena stravného pre:
  • žiaka 1,40
  • klientov Špecializovaného zariadenia, el. prac. na Malej Prahe 1,18
  • klientov Špecializovaného zariadenia (budova RCA) 2,36
 
Jedálny lístok  17. 01. - 21.01. 2022

Jedálny lístok   24.01. - 28.01. 2022

 


____________________________________________________________________


19.12. 2021
Sladké potešenie

     Ďakujeme Cafe Trdlo, ktoré pripravilo pre naše deti sladké ovocné potešenie v čokoláde spolu s ovocným nealkoholickým punčom. Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok a naše deti si skutočne pochutili smiley Ďakujeme! Fotografie...


___________________________________________________________________
16.12.2021
 
Poďakovanie
 
Veľké vianočné prekvapenie pre deti a klientov Regionálneho centra autistov v Bánovej pripravila Nadácia „Iný svet" spoločnosti Industry Solutions. Multifunkčná senzoricko-didaktická pomôcka dovezená až z Anglicka bude pre naše deti nápomocná nie len pri rozvíjaní mysle, ale bude im prinášať aj radostné pocity.
Ešte raz veľká vďaka Nadácii „Iný svet" spoločnosti Industry Solutions za podelenie sa s našimi žiakmi a klientmi.
Prajeme šťastné, požehnané Vianoce a tešíme sa na spoločné stretnutia v roku 2022. Fotografie...________________________________________________
   
16.12. 2021
Ocenenie

Aktívne sme sa zapojili do výtvarnej súťaže OZ Nie sme sami",  "Svet očami autistov". Okrem diplomu za 1. miesto si vysoko vážime aj poďakovanie a hodnotenie práce pedagógov.____________________________________________________________________________


06.12. 2021


+

Zo srdca ďakujeme všetkým našim priateľom zo Seniorklubu Priatelia Žilina za to, že aj v týchto ťažkých časoch myslia na naše deti a obdarovali ich mikulášskymi balíčkami. Nesmierne si to vážime, nakoľko sa nám dostáva najviac prejavenej lásky a pozornosti najmä od ľudí, ktorí ju rovnako potrebujú.
Máme Vás radi, chýbajú nám naše spoločné stretnutia.
Prajeme Vám zo srdca najmä veľa zdravia, lásky a síl do ďalších rokov.

Priatelia zo Seniorklubu nám napísali pekný list.

Mikuláš v RCA fotografie...

                                                                                                                            kolektív RCA

___________________________________________________________

07.12. 2021


 


+
SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, elokované pracovisko Čadca, ďakuje spoločnosti Schaeffler Group s.r.o. , Kysucké Nové Mesto za sponzorský dar v podobe Mikulášskych balíčkov pre naše deti.
Srdečne ďakujeme!_____________________________________________________________________________________

26.11. 2021


+
Ďakujeme Alfa Akadémii, p.Dávidovi Hancovi za peňažný dar, vďaka ktorému sme počas r. 2021 zažili množstvo výletov, podnetných aktivít, nakúpili didaktické či ergoterapeutické pomôcky a hračky. Vďaka týmto prostriedkom sme tiež zabezpečili materiálno technické vybavenie a ochranné pomôcky. ĎAKUJEME!
 
 
                                                                                                                                      klienti a zamestnanci
                                                                                                                                         Detskej komunity

 
 

_________________________________________________________________________

09.10. 21

Keramický krúžok 

Gratulujeme našim žiakom k získaniu ocenenia za ich prácu v keramickej dielni pod vedením p. učiteľky Zuzany Chodelkovej. Fotografie... 
_________________________________________________________________________________________________»

 
 
 
© 2022 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie